"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
<<  10 ... 11 ... 12 ... 13 ... 14 ... 15 ... 16 ... 17 ... 18 ... 19 ... 20 >>    Көрсетілген 451 - 500 барлығы 23487
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
452Написать письмо"Торговый дом АЗП"25.93.12Панельді қоршау типі (ОПТ), өлшемі: 2500х2000 ммОграждение панельного типа (ОПТ), размер: 2500х2000 мм25.10.2020 23:10Тауар
468Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11КВУ қыздырылған ауа демпфері төмен қысымды желдету жүйелерінен (1500 Па дейін) ауа қабылдағышқа орнатылады және жүйеге кіретін ауаны өшіруге немесе басқаруға қызмет етеді.Клапан воздушный утепленный КВУ. Устанавливается на заборе приточного воздуха с системах вентиляции низкого давления ( до 1500 Па) и служит для отключения или регулирования количества воздуха, поступающего в систему26.10.2020 13:49Тауар
484Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20AXT сериясының түтін шығаратын осьтік желдеткіші. AXT желдеткіштері өрт кезінде пайда болатын газдарды кетіруге және сонымен бірге бөлменің сыртындағы жылуды кетіруге арналған, олар температурасы 400 С дейінгі газ-ауа қоспаларын 120 минут ішінде және 600 с-қа дейін кем дегенде 60 минут жылжыта алады. Бұл кезде өрт аймағының оқшаулануы қамтамасыз етіліп, өртті сөндіру және адамдар мен техниканы құтқару бойынша жұмыстар жүргізу мүмкіндігі жасалады.Вентилятор осевой дымоудаления серии AXT. Вентиляторы AXT предназначены для удаления возникающих при пожаре газов и одновременно отвода тепла за пределы помещения, могу перемещать газовоздушные смеси с температурой до 400 С в течение 120 минут и до 600 с в течение не менее 60 минут. При этом обеспечивается локализация зоны пожара и создается возможность проведения работы по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования.26.10.2020 13:51Тауар
500Написать письмоАВЗ28.14.11Kop клапанын тексеріңізКлапан обратный Коп26.10.2020 13:53Тауар
451Написать письмо"Торговый дом АЗП"25.93.12Тикенді арматуралы лента (АКЛ), шығынақ 300 м/пАрмированная колючая лента (АКЛ), бухта 300 м/п25.10.2020 23:11Тауар
467Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11УВК бірыңғай ауа клапаны. Ауа ағынын реттеуге және желдету арнасын бітеуге қызмет етедіУнифицированный воздушный клапан УВК. Служит для регулирования расхода воздуха и перекрытия вентиляционного канала26.10.2020 13:49Тауар
483Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20 Жалпы мақсаттағы радиалды желдеткіш RAD 100-SE - түтін шығаратынВентилятор радиальный общего назначение RAD 100-SE-дымоудаления26.10.2020 13:51Тауар
499Написать письмоАВЗ28.14.11KL клапанын тексеріңізКлапан обратный KL26.10.2020 13:53Тауар
466Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11 Ауалық демпфер (дроссель клапаны) квадрат КБК Ауа өткізгішті жабуға және / немесе ауа ағынын реттеуге арналғанВоздушная заслонка (дроссель клапан) квадратная КВК. Предназначены для перекрытия воздушных канало и/или регулировка расхода воздуха26.10.2020 13:48Тауар
482Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20 Жалпы мақсаттағы RAD 100 үшін радиалды желдеткіш. Жалпы қолдануға арналған радиалды желдеткіш RAD 100. Төмен қысымды радиалды желдеткіш 100 RAD 100 жалпы айырбастау және түтінге қарсы желдету жүйелерінде қолдануға арналған.Вентилятор радиальный общего назначения RAD 100. Вентилятор радиальный низкого давления RAD 100 предназначен для применения в системах обще-общеобменной и противодымной вентиляции.26.10.2020 13:51Тауар
498Написать письмоАВЗ28.14.11KO клапанын тексеріңізКлапан обратный КО26.10.2020 13:53Тауар
453Написать письмо"Торговый дом АЗП"25.93.12Спиралды қауіпсіздік кедергісі (СББ), диаметрі 500 ммСББ - спиральный барьер безопасности, диаметр 500 мм25.10.2020 23:10Тауар
469Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11KOP клапандары. Жалпы мақсаты бойынша ол желдеткіш өшірілген (тоқтаған) кезде ауа өткізгіштер арқылы ауа ағынын болдырмау үшін қолданылады.Клапаны обратные КОП. По своему общему назначению служит для предотвпкщения перетекания воздуха через воздуховоды при выключенном (остановленном) вентиляторе26.10.2020 13:49Тауар
485Написать письмо"Научно-производственное предприятие "ИНТЕРРИН" ЖШС20.51.11Игдарин ЭГИгдарин ЭГ25.10.2020 22:57Тауар
454Написать письмо"Торговый дом АЗП"25.93.12Тегіс қауіпсіздік кедергісі акация (ПББА), өлшемі 3000х2000 ммПББА - плоский барьер безопасности акация, размер: 3000х2000 мм25.10.2020 23:09Тауар
470Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20 AXF осьтік желдеткіш сериясыВентилятор осевой серии AXF 26.10.2020 13:49Тауар
486Написать письмоАВЗ28.25.20Жергілікті желдеткіш VME желдеткішіВентилятор местного проветривания ВМЭ26.10.2020 13:51Тауар
455Написать письмо"Торговый дом АЗП"25.93.12Жалпақ қауіпсіздік кедергісі (ПББ), диаметрі 500 ммПББ - плоский барьер безопасности, диаметр 500 мм25.10.2020 23:09Тауар
471Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20 Түтін шығаратын және шығатын түтіннің желдету режимі үшін RFF-SE төбесінің желдеткішіВентилятор крышный типа RFF-SE дымоудаления и для режима вытяжной противодымной вентиляции26.10.2020 13:49Тауар
487Написать письмоАВЗ28.14.11Өрт сөндіргіш жалын Клапан противопожарный огнезадерживающий КПЖ-1 ОГ25.10.2020 22:56Тауар
457Написать письмоТОО "АВЗ"28.13.32 Тыныштандырғыш тақтайша KSG. Тік бұрышты арналар үшінШумоглушитель пластинчатый KSG. Для прямоугольный каналов 26.10.2020 13:45Тауар
473Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Бүйірден шығатын RFS төбесінің желдеткіштері жалпы айырбастау жүйелерінде және түтін шығаратын желдетуге арналғанВентилятор крышный RFS с выбросам потока в стороны предназначены для применения в системах общеобменной и для режима вытяжной противодымной вентиляции26.10.2020 13:50Тауар
489Написать письмоАВЗ28.14.11 Клапан отқа төзімді, жарылысқа төзімді, өртке қарсы KPN-EC OGКлапан противопожарный взрывозащищенный огнезадерживающий КПН-ЕС ОГ25.10.2020 22:53Тауар
461Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11 KO клапанын тексеріңіз. Оның мақсаты бойынша ол желдеткіш өшірілген (тоқтаған) кезде арналар арқылы ауаның асып кетуіне жол бермеу үшін қолданылады.Клапан обратный КО. По своему назначению служит для предотвращения перетекания воздуха через воздуховоды при выключенном (остановленном)вентиляторе.26.10.2020 13:45Тауар
477Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Арна радиалды желдеткіші KE (KT). KE (KT) тік бұрышты желдеткіш ауа және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған. Желдеткіш тікбұрышты желдеткіш каналдарға тікелей орнатыладыКанальный радиальный вентилятор KE (KT). Прямоугольный канальный вентилятор KE (KT) предназначен для перемещения воздуха и не агрессивных газовых смесей. Вентилятор непосредственно устанавливается в прямоугольные вентиляционные каналы26.10.2020 13:50Тауар
493Написать письмоАВЗ28.25.20Жанкүйерлер сериясы CUBВентилятор серии CUВ26.10.2020 13:52Тауар
459Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11Кассета сүзгісі FRC. Қызмет көрсетілетін үй-жайға түсетін (қайта айналатын) ауаны жалпы желдету және ауа баптау жүйелерінен тазартуға арналғанФильтр кассетный FRC. Предназначен для очистки приточного (рециркуляционного) воздуха поступающего в обслуживаемые помещения из систем общеобменной вентиляции и кондиционирования 26.10.2020 13:45Тауар
475Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Жоғары көтерілген RFF төбесі желдеткіштері жалпы айырбастау жүйелерінде және шығыс режимінде, түтінсіз желдетуге арналғанВентилятор крышный RFF с выбросам потока вверх предназначены для применения в системах общеобменной и для режима вытяжка противодымной вентиляции26.10.2020 13:50Тауар
491Написать письмоАВЗ28.25.20Түтін шығаруға арналған AXT осьтік желдеткішіВентилятор осевой AXT дымоудаления26.10.2020 13:52Тауар
460Написать письмоТОО "АВЗ"28.13.32Тынықтандырғыш құбырлы KSP. Желдеткіштер, ауа тарату құрылғылары, ауа өткізгіш элементтері және ауа каналдары арқылы таралатын аэродинамикалық шуды азайтуға арналған.Шумоглушитель трубчатый KSP. Предназначены для снижения аэродинамического шума, создаваемого вентиляторами , воздухораспределительными устройствами, элементами воздуховодов, и распространяющегося по воздуховодам.26.10.2020 13:45Тауар
476Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20 Жергілікті желдеткіш VME желдеткішіВентилятор местного проветривания ВМЭ26.10.2020 13:50Тауар
492Написать письмоАВЗ28.25.20AXF осьтік желдеткіш сериясыВентилятор осевой серии AXF26.10.2020 13:52Тауар
462Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11 Отқа төзімді, жарылысқа төзімді, отқа төзімді клапан КПН-ЕС ОГКлапан противопожарные взрывозащищенный огнезадерживающий КПН-ЕС ОГ25.10.2020 23:05Тауар
478Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20CUB желдеткішіВентилятор канальный CUB26.10.2020 13:51Тауар
494Написать письмоАВЗ28.25.20Арна радиалды желдеткіші K және KE (KT)Канальный радиальный вентилятор К и КЕ (КТ)26.10.2020 13:52Тауар
465Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11Дөңгелек ауа демпфері (дроссель клапаны) КБК. Ауа өткізгішті жабуға және / немесе ауа ағынын реттеуге арналғанВоздушная заслонка (дроссель клапан) круглая КВК. Предназначены для перекрытия воздушных канало и/или регулировка расхода воздуха26.10.2020 13:45Тауар
481Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Жалпы қолдануға арналған радиалды желдеткіш RAD 300. Төмен қысымды радиалды желдеткіш 300 RAD 300 жалпы айырбастау және түтінге қарсы желдету жүйелерінде қолдануға арналған.Вентилятор радиальный общего назначения RAD 30026.10.2020 13:51Тауар
497Написать письмоАВЗ28.25.20Жалпы мақсаттағы RAD 100 үшін радиалды желдеткішВентилятор радиальный общего назначения RAD 10026.10.2020 13:53Тауар
463Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11 Бірыңғай ауа сорғыш УВК-СК демпфиріКлапан унифицированный воздухозаборный УВК-СК26.10.2020 13:45Тауар
479Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20 Тік бұрышты қаптамадағы екі арналы желдеткіш KTD. Қос арналы KTD желдеткіштері ауа және агрессивті емес газ қоспаларын жылжытуға арналған. Желдеткіштерді кез-келген жағдайда орнатуға болады. емесСпаренный канальный вентилятор KTD в прямоугольном корпусе. Спаренные канвльные вентиляторы KTD предназначены для перемещения воздуха и неагрессивных газовых смесей. Вентиляторы могут устанавливается в любом положении. не26.10.2020 13:51Тауар
495Написать письмоАВЗ28.25.20KTD радиалды желдеткішіВентилятор канальный радиальный KTD26.10.2020 13:53Тауар
456Написать письмоТОО "АВЗ"28.13.32 Тыныштандырғыш табақ KSK. Дөңгелек арналар үшінШумоглушитель пластинчатый KSK. Для круглых каналов 26.10.2020 13:45Тауар
472Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Түтінге қарсы желдету режиміне арналған RFS-SE түтін шығаратын шатыр желдеткішіВентилятор крышный типа RFS-SE дымоудаления для режима противодымной вентиляции26.10.2020 13:49Тауар
488Написать письмоАВЗ28.14.11Бірыңғай ауа сорғыш УВК-CR демпферіКлапан унифицированный воздухозаборный УВК-CR25.10.2020 22:56Тауар
458Написать письмоТОО "АВЗ"28.14.11Қалта сүзгісі KFK. Тік бұрышты желдеткіш жүйелерінде ауаны тазартуға арналғанФильтр карманный KFK. Предназначен для очисти воздуха в канальных прямоугольных вентиляционных системах26.10.2020 13:45Тауар
474Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Жоғары көтерілген RFF төбесі желдеткіштері жалпы айырбастау жүйелерінде және шығыс режимінде, түтінсіз желдетуге арналғанВентилятор крышный RFF с выбросам потока вверх предназначены для применения в системах общеобменной и для режима вытяжка противодымной вентиляции26.10.2020 13:50Тауар
490Написать письмоАВЗ28.25.20Жалпы мақсаттағы RAD 300 үшін радиалды желдеткішВентилятор радиальный общего назначения RAD 30026.10.2020 13:52Тауар
464Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.12Жабдық камерасы Орталық жақтау панеліКамера приточная Центральная Каркасно-панельная26.10.2020 13:45Тауар
480Написать письмоТОО "АВЗ"28.25.20Жалпы мақсаттағы радиалды желдеткіш RAD 300-SE - түтін шығаратынВентилятор радиальный общего назначение RAD 300-SE-дымоудаления. Предназначен для применения в системах обще-обменной и противодымной вентиляции. 26.10.2020 13:51Тауар
496Написать письмоАВЗ28.25.12AHU орталық кондиционері қондырғысыЦентральный кондиционер приточная установка AHU26.10.2020 13:53Тауар

Жүйеге кіру