"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 23641
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ИП 513-101 «QR Systems» ӨРТТІ ҚОЛМЕН АДРЕСТІ ХАБАРЛАҒЫШИП 513-101 «QR Systems» Извещатель пожарный ручной05.12.2023 13:27Тауар
2Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ППК-02-250-4 «QR Systems» АДРЕСТІ-АНАЛОГТІ ҚАБЫЛДАУ-БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫППК-02-250-4 «QR Systems» прибор приёмно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый05.12.2023 13:27Тауар
3Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ППК-02-250-7 «QR Systems» АДРЕСТІ-АНАЛОГТІ ҚАБЫЛДАУ-БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАСҚАРУ ҚҰРАЛЫППК-02-250-7 «QR Systems» прибор приёмно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый05.12.2023 13:27Тауар
4Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ИП-212-102 «QR Systems» ТҮТІНДІК ОПТИКАЛЫҚ-ЭЛЕКТРОНДЫҚ НҮКТЕЛІ АДРЕСТІ-АНАЛОГТЫ ӨРТ ХАБАРЛАҒЫШЫИП-212-02 «QR Systems» Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный импульсный адресно-аналоговый радиоканальный05.12.2023 13:27Тауар
5Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50АР-1 «QR Systems» Мекенжай кеңейтушісіАР-1 «QR Systems» Адресный расширитель05.12.2023 11:34Тауар
6Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50АР-1 «QR Systems» Мекенжай кеңейтушісіАР-1 «QR Systems» Адресный расширитель05.12.2023 11:34Тауар
7Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ОР 101 «QR Systems» Даусты өрт дабылыОР 101 «QR Systems» Оповещатель пожарный речевой05.12.2023 11:34Тауар
8Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ҚІҚҚ-513-101Д (Түтінді жою) «QR Systems» МОДЕЛЬДЕРІН ҚАШЫҚТАН ІСКЕ ҚОСУ ҚҰРЫЛҒЫСЫУДП-513-101Д (дымоудаление) «QR Systems» Устройство дистанционного пуска проводное05.12.2023 11:34Тауар
9Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50ҚІҚҚ-513-101П (Өрт сөндіру) «QR Systems» ҚІҚҚ-513-101А (Апаттық шығыс) «QR Systems» МОДЕЛЬДЕРІН ҚАШЫҚТАН ІСКЕ ҚОСУ ҚҰРЫЛҒЫСЫУДП-513-101П (пожаротушение) «QR Systems» УДП-513-101А (Авариная Эвакуация) «QR Systems» Устройство дистанционного пуска проводное 05.12.2023 11:34Тауар
10Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50БИ-04 «QR Systems» БӨЛГІШ-ОҚШАУЛАҒЫШ БЛОКБИ-04 «QR Systems» Блок разветвительно-изолирующий05.12.2023 11:34Тауар
11Написать письмо«QR Systems»ЖШС26.30.50МПИ-20 «QR Systems» ИНТЕРФЕЙСТІ ТҮРЛЕНДІРУ МОДУЛІМПИ-20 «QR Systems» Модуль преобразования интерфейсов.05.12.2023 11:05Тауар
12Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15МР-3 маркалы дәнекерлеу электродының диаметрі 4ммСварочный электрод марки МР-3 диаметр 4мм28.11.2023 09:35Тауар
13Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15МР-3 маркалы дәнекерлеу электродының диаметрі 3ммСварочный электрод марки МР-3 диаметр 3мм28.11.2023 09:35Тауар
14Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15МР-3 маркалы дәнекерлеу электродының диаметрі 5ммСварочный электрод марки МР-3 диаметр 5мм28.11.2023 09:35Тауар
15Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15МР-3Т маркалы дәнекерлеу электродының диаметрі 3ммСварочный электрод марки МР-3Т диаметр 3мм28.11.2023 09:35Тауар
16Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15МР-3Т маркалы дәнекерлеу электродының диаметрі 4ммСварочный электрод марки МР-3Т диаметр 4мм28.11.2023 09:35Тауар
17Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15МР-3Т маркалы дәнекерлеу электродының диаметрі 5ммСварочный электрод марки МР-3Т диаметр 5мм28.11.2023 09:35Тауар
18Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15Дәнекерлеу электродының маркасы УОНИ-13/45 диаметрі 3ммСварочный электрод марки УОНИ-13/45 диаметр 3мм28.11.2023 09:35Тауар
19Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15Дәнекерлеу электродының маркасы УОНИ-13/45 диаметрі 4ммСварочный электрод марки УОНИ-13/45 диаметр 4мм28.11.2023 09:34Тауар
20Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15Дәнекерлеу электродының маркасы УОНИ-13/45 диаметрі 5ммСварочный электрод марки УОНИ-13/45 диаметр 5мм28.11.2023 09:34Тауар
21Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15Дәнекерлеу электродының маркасы УОНИ-13/55 диаметрі 3ммСварочный электрод марки УОНИ-13/55 диаметр 3мм28.11.2023 09:34Тауар
22Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15Дәнекерлеу электродының маркасы УОНИ-13/55 диаметрі 4ммСварочный электрод марки УОНИ-13/55 диаметр 4мм28.11.2023 09:34Тауар
23Написать письмо"ҚазЭлектрод" ЖШС25.93.15Дәнекерлеу электродының маркасы УОНИ-13/55 диаметрі 5ммСварочный электрод марки УОНИ-13/55 диаметр 5мм28.11.2023 09:34Тауар
24Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.12.23КЕДЕРГІ БАСАТЫН ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ УЗ-8000М Электр коректену және жерге қосудың тізбегімен ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр сетевой помехоподавляющий УЗ-8000М Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления.21.09.2023 10:12Тауар
25Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.30.30FT- GR-10,0-2C телефондық фильтр Сандық телефондық желілер арқылы техникалық каналдар бойынша ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр телефонный FT- GR-10,0-2C Защита информации от утечки по техническим каналам через цифровые телефонные линии"21.09.2023 10:13Тауар
26Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)26.30.50FS-GR әлсіз тоқты қорғау құрылғысы Күзет және өрт сөндіру дабылдама желілері арқылы техникалық каналдар бойынша ақпараттың ағып кетуінен қорғауУстройство защиты слаботочных линий FS-GR Защита информации от утечки по тех-ническим каналам через линии охранной и пожарной сигнализации.21.09.2023 10:13Тауар
27Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.90.40«Дыбыр» АКУСТИКАЛЫҚ ШУЫЛ ГЕНЕРАТОРЫ Қызмет ақпаратын акустикалық және виброакустикалық арна бойынша ағуынан қорғау.Генератор акустического зашумления «Дыбыр» защита служебной информации от утечки по виброакустическим каналам 21.09.2023 10:14Тауар
28Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.90.40Генератор шума ГШК -1000 Дербес компьютерлердің, компьютерлік желінің жұмыс станцияларының және есептеу техникасының нысандарындағы комплекстің жанама электромагниттік сәулелерін бүркемелеу.Генератор шума ГШК -1000 Маскировка побочных электромагнитных излучений персональных компьютеров21.09.2023 10:16Тауар
29Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.90.40Постановщик помех «Барьер- 01» Жанама электрмагнитті сәулелендіруді бүркемелеу және аз қуаттылық радио алқабын басу.Постановщик помех «Барьер- 01» Маскировка побочных электромагнитных излучений и подавление радиозакладок малой мощности.21.09.2023 10:14Тауар
30Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.90.40Постановщик помех «Барьер-М» Маскировка побочных электромагнитных излучений и подавление радиозакладок малой мощности.Постановщик помех «Барьер-М» Маскировка побочных электромагнитных излучений и подавление сверхширокопо-лосных радиозакладок21.09.2023 10:15Тауар
31Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.12.23КЕДЕРГІ БАСАТЫН ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ УЗ-2000М Электр коректену және жерге қосудың тізбегімен ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр сетевой помехоподавляющий УЗ-2000М Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления.08.09.2023 16:04Тауар
32Написать письмоТОО «СКТБ «Гранит» (ТОО «Специальное конструкторско-технологическое бюро «Гранит»)27.12.23КЕДЕРГІ БАСАТЫН ЖЕЛІЛІК СҮЗГІ УЗ-1000М Электр коректену және жерге қосудың тізбегімен ақпараттың ағып кетуінен қорғау.Фильтр сетевой помехоподавляющий УЗ-1000М Защита информации от утечки по цепям электропитания и заземления.08.09.2023 16:04Тауар
33Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.09.13Зертханалық кабинетШкаф лабораторный08.09.2023 16:01Тауар
34Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.09.14Үстел зертханасыСтол лабораторный08.09.2023 16:01Тауар
35Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.09.12ТөсекКровать08.09.2023 16:00Тауар
36Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.00.11ОрындықКресло01.09.2023 16:26Тауар
37Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.01.12Әкімшілік ғимараттарға арналған жиһазМебель для административных помещений08.08.2023 15:34Тауар
38Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.09.12Ағашты жиһазМебель деревянная08.08.2023 15:35Тауар
39Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.09.13Ағаштан жиһаз, басқа топтарға қосылмағанМебель деревянная, не включенная в другие группировки08.08.2023 15:35Тауар
40Написать письмоЖауапкершілігі шектеулі серіктестік Альфа Плюс31.09.13Басқа топтарға қосылмаған ағаштан жиһазМебель деревянная, не включенная в другие группировки08.08.2023 15:35Тауар
41Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду300 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду30020.07.2023 16:44Тауар
42Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду200 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду20020.07.2023 16:45Тауар
43Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду150 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду15020.07.2023 16:45Тауар
44Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду100 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду10020.07.2023 16:45Тауар
45Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду80 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду8020.07.2023 16:45Тауар
46Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду65 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду6520.07.2023 16:45Тауар
47Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду50 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду5020.07.2023 16:45Тауар
48Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду40 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду4020.07.2023 16:45Тауар
49Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду32 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду3220.07.2023 16:45Тауар
50Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток26.51.52Бойынша SMF Ду25 типті электрмагниттік өлшегіш Расходомер электромагнитный SMF Ду2520.07.2023 16:46Тауар

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.