"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
База данных отечественных производителей товаров, поставщиков работ/услуг
 1 ... 2 ... 3 ... 4 ... 5 ... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10 >>    Көрсетілген 1 - 50 барлығы 23597
Наименование поставщикаКПВЭДНаименование ТРУ на государственном языкеНаименование ТРУ на русском языкеДата добавленияПредмет закупа
1Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.32Номинал кернеуі 10кВ дейінгі КСО3-SV сериялы біржақты қызмет көрсету құрама камералары, номинал тоқ 630А, қабықшасының қорғаныс дәрежесі IР30 кем емес, СТ 2399-1917-01-ЖШС-05-2017Камеры сборные одностороннего обслуживания серии КСО3-SV номинальное напряжение до 10кВ, номинальный ток 630А, степень защиты оболочки не менее IP30, СТ 2399-1917-01-ТОО-05-201723.05.2023 15:14Тауар
2Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.32Жиынтықты бөлу лық құрылғылар сериясы УБА-М -SV номиналды ток дейін 1250 А, номиналды кернеуі дейін 10кВ, қорғау дәрежесі обол көзілдірік кемінде ІР30, ГОСТ 14 693-90Комплектные распределитель ные устройства серии УБА-М -SV номинальный ток до 1250 А, номинальное напряжение до 10кВ, степень защиты обол очки не менее IР30, ГОСТ 14 693-9022.05.2023 10:21Тауар
3Написать письмоNova Vision27.12.31"SIGMECO" телемеханика құрылғысы бағдарламаланатын, зияткерлік құрылғы болып табылады және энергетика жүйесіндегі диспетчерлік бақылау мен басқарудың автоматтандырылған жүйесінің құрамында телемеханика аппаратурасы ретінде пайдаланылады.Устройство Телемеханики «SIGMECO» является программируемым, интеллектуальным устройством и используется в качестве аппаратуры телемеханики в составе автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в системе энергетики.11.05.2023 09:27Тауар
4Написать письмоNova Vision26.51.45SiGMECO қорғаныс құрылғысы энергетикалық индустрияда автоматтандырылған бақылау және басқару жүйесінің бөлігі ретінде пайдаланылатын бағдарламаланатын, интеллектуалды құрылғы болып табылады.Устройство защиты SiGMECO – это программируемое, интеллектуальное устройство, используется в составе автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления в энергетике.11.05.2023 09:26Тауар
5Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток25.11.10Блокты-модульді ғимарат сериясы БМЗ-SVБлочно-модульное здание серии БМЗ-SV11.05.2023 09:17Тауар
6Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.32Шкаф комплектного распределительного устро йства серии КРУ-РН-SV, номинальное напряже ние до 10кВШкаф жинақталған тарату устро ия сериялы КРУ-РН-SV, номиналды напряже дің дейін 10кВ11.04.2023 14:42Тауар
7Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31НКУ-SV төмен вольтты тарату құрылғысынизковольтное распределительное устройство НКУ-SV05.04.2023 11:48Тауар
8Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Құрама камерасы біржақты қызмет көрсету ия КСО2-10-SV номиналды кернеуі 10 кВ, номиналды тогы 1600А дейін дәрежесі, қорғану лар қабықтарының дейін ІР30Камеры сборные одностороннего обслуживан ия КСО2-10-SV номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 1600А, степень защит ы оболочек до IР3015.03.2023 09:35Тауар
9Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31қуатты басқару шкафыШкаф управления силовой06.03.2023 16:29Тауар
10Написать письмоОТС Нэтуорк28.25.12Кондиционер жүйесі KT2-90/90-N2-M1 (PU). KT2-90/90-N2-M1 кондиционері оңтайлы климаттық жағдайларды жасау үшін тұрақты және айнымалы көлемдегі контейнерлік корпустарда белгіленген ауа температурасын ұстап тұруға және реттеуге арналған. Негізгі мақсат - бөлмедегі ауаны салқындату.Система кондиционирования КТ2-90/90-Н2-М1 (ПУ). Кондиционер КТ2-90/90-Н2-М1 предназначен для поддержания и регулирования заданной температуры воздуха в кузова-контейнерах постоянного и переменного объемов, с целью создания в нём оптимальных климатических условий. Основное назначение - охлаждение воздуха в помещении.23.02.2023 15:35Тауар
11Написать письмоОТС Нэтуорк28.25.12Кондиционер жүйесі KT2-130/90-N2-M1 (MSP). KT2G-130/90-N2-M1 кондиционері оңтайлы климаттық жағдайларды жасау үшін тұрақты және өзгермелі көлемдегі контейнерлік корпустарда белгіленген ауа температурасын ұстап тұруға және реттеуге арналған. Негізгі мақсат - бөлмедегі ауаны салқындату.Система кондиционирования КТ2-130/90-Н2-М1 (МСП). Кондиционер КТ2Г-130/90-Н2-М1 предназначен для поддержания и регулирования заданной температуры воздуха в кузова-контейнерах постоянного и переменного объемов, с целью создания в нём оптимальных климатических условий. Основное назначение - охлаждение воздуха в помещении.23.02.2023 15:35Тауар
12Написать письмоОТС Нэтуорк28.25.12Кондиционер жүйесі KT2-65/65-N2-M1 (SRER). • KT2-65/65-N2-M1 кондиционері оңтайлы климаттық жағдайларды жасау үшін тұрақты және өзгермелі көлемдегі контейнерлік корпустарда белгіленген ауа температурасын ұстап тұруға және реттеуге арналған. Негізгі мақсат - бөлмедегі ауаны салқындату.Система кондиционирования КТ2-65/65-Н2-М1 (СРЭР). • Кондиционер КТ2-65/65-Н2-М1 предназначен для поддержания и регулирования заданной температуры воздуха в кузова-контейнерах постоянного и переменного объемов, с целью создания в нём оптимальных климатических условий. Основное назначение - охлаждение воздуха в помещении.23.02.2023 15:34Тауар
13Написать письмоОТС Нэтуорк29.10.59РБК - Радиоэлектрондық басудың кешені. РБК - Радиоэлектрондық басудың кешені 1,5-3000 МГц диапазонында электромагниттік сәулеленуді іздеуге, анықтауға, бағытты анықтауға, техникалық талдауға, берілетін ақпаратты ұстап алуға, электрондық жағдайды бағалауға арналған.КРЭП - Комплекс радиоэлектронного подавления. КРЭП - Комплекс радиоэлектронного подавления предназначен для поиска, обнаружения, пеленгования, технического анализа электромагнитных излучений в диапазоне 1,5-3000 МГц, перехвата передаваемой информации, оценки радиоэлектронной обстановки. 23.02.2023 15:34Тауар
14Написать письмоОТС Нэтуорк29.10.59АБМК - Арнайы бақылаудың мобильді кешені. • АБМК - Арнайы бақылаудың мобильді кешені жасалған Үй-жайлардағы ақпаратты техникалық арналар арқылы ағып кетуден қорғаудың тиімділігін бағалау.МКСК - Мобильный комплекс специального контроля. • МКСК - Мобильный комплекс специального контроля предназначен для оценки эффективности защиты информации в помещениях от утечки по техническим каналам.23.02.2023 15:33Тауар
15Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Басқару шкафы үшін көп сатылы сква жинного сорғыШкаф управления: для многоступенчатого сква жинного насоса08.02.2023 10:37Тауар
16Написать письмоТулегенова А.М.19.20.21АИ-92-К4 экспортык автомобиль бензинібензин марки АИ-92-К408.02.2023 10:37Тауар
17Написать письмоТулегенова А.М.19.20.26Еуро дизель отыңы, мерзім аралық, Е сұрпы, экологиялық класс К4Топливо дизельное Евро, межсезонное, сорт Е, экологический класс К408.02.2023 10:36Тауар
18Написать письмоЖШС "Nurasyl 18"19.20.21Автомобиль бензиніБензин автомобильный08.02.2023 10:28Тауар
19Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Панельдер тарату сериялы ға ЖБК-SV -ЩО 70Панели распределительные серии НКУ-SV -ЩО 7024.01.2023 14:43Тауар
20Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31В!-ШУ Басқару жәшігіЯщик управления В!-ШУ24.01.2023 14:38Тауар
21Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31ШСН-SV күштік шкафшкаф силовой ШСН-SV24.01.2023 14:38Тауар
22Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31НКУ-SV төмен вольтты тарату құрылғысынизковольтное распределительное устройство НКУ-SV24.01.2023 14:37Тауар
23Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.13.14KSPN-4-Z5-N-21-2,2 бататын сорғы ұңғымалық Q=4,5-5,0 м3/чнасос погружной скважинной KSPN-4-Z 5-N-21-2,2 Q=4,5-5,0 м3/ч24.01.2023 10:30Тауар
24Написать письмоБай болат26.20.11EAGLE ноутбук, әртүрлі конфигурацияларНоутбук EAGLE, различной конфигурации06.01.2023 10:42Тауар
25Написать письмоБай болат26.20.11EAGLE ноутбук, әртүрлі конфигурацияларНоутбук EAGLE, различной конфигурации06.01.2023 10:43Тауар
26Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток27.12.31Жедел тоқ шкафы, тарату құрылғыларына арналған (жеткізу желісінің кернеуі 22 OВ, УХЛ4, IP32) СТ 2399-1917-01-ЖШС-03-2020 «Кернеуі 1000 В-қа дейінгі төменвольтты кернеумен жиынтықтық құрылғылар ТУ)Шкаф оперативного тока, для распределительного устройства (Напряжение питающей сети 22 ОВ, УХЛ4, IP32) СТ 2399-1917-01-ТОО-03-2020 "Устройства комплектные низковольтные напряжением до 1000В. ТУ)29.11.2022 10:58Тауар
27Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд800 Шқ 25Кран шаровой SV Ду800 Ру25 под приварку полнопроходной14.11.2022 11:48Тауар
28Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 125 Шқ 25SV Кран шаровый фланцевый ДУ 125 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
29Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку с редуктором ДУ 80 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
30Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 80 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
31Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 600 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 600 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
32Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд800 Шқ 25Кран шаровой SV Ду800 Ру25 под приварку14.11.2022 11:48Тауар
33Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 500 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 500 Ру 2514.11.2022 11:48Тауар
34Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 400 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 400 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
35Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 400 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку полнопроходной ДУ 400 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
36Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 300 Шқ 25SV Кран шаровый под приварку ДУ 300 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
37Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 300 Шқ 25SV Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ 300 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
38Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 250 Шқ 25SV Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ 250 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
39Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 200 Шқ 25SV Кран шаровый полнопроходной под приварку ДУ 200 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
40Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 150 Шқ 25SV Кран шаровый фланцевый ДУ 150 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
41Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 80 Шқ 25SV Кран шаровый фланцевый ДУ 80 Ру 2514.11.2022 11:47Тауар
42Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 50 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 50 Ру 4014.11.2022 11:47Тауар
43Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 40 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 40 Ру 4014.11.2022 11:47Тауар
44Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 20 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 20 Ру 4014.11.2022 11:47Тауар
45Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 32 Шқ 40SV Кран шаровый фланцевый ДУ 32 Ру 4014.11.2022 11:46Тауар
46Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 32 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 32 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
47Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 25 Шқ 40SV Кран шаровый под приварку ДУ 25 Ру 4014.11.2022 10:02Тауар
48Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 25 Шқ 40SV Кран шаровый муфтовый ДУ 25 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
49Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 20 Шқ 40SV Кран шаровый фланцевый ДУ 20 Ру 4014.11.2022 11:45Тауар
50Написать письмоТоварищество с ограниченной ответственностью Силумин-Восток28.14.13SV шарлы краны Шд 15 Шқ 40Кран шаровый муфтовый ДУ 15 Ру 4014.11.2022 11:11Тауар

Жүйеге кіру