"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы
Регион
Наименование заказчика

СПЗ ТОО SCHACHTBAU Kasachstan / ШАХТБАУ Казахстан за 2021 год:

Жүйеге кіру