"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2023 год - Talas Investment Company

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 21.04.2023 18:27 (21.04.2023 18:27)

На <<  2023  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 6 ішінен 6
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
080740006642"Talas Invesment Company"ЖШСТОО"Talas Invesment Company"020.13.32гипохлоритгипохлорит1683000555 000 000.005100000001 год10 дней2023
080740006642"Talas Invesment Company"ЖШСТОО"Talas Invesment Company"020.13.22серная кислотасерная кислота1684320191 000 000.003110100001 год10 дней2023
080740006642"Talas Invesment Company"ЖШСТОО"Talas Invesment Company"020.15.10аммиакаммиак168700192 500 000.006328100001 год10 дней2023
080740006642"Talas Invesment Company"ЖШСТОО"Talas Invesment Company"035.11.10электро-энергияэлектро-энергия1145140084 912 800.003524100001 год10 дней2023
080740006642"Talas Invesment Company"ЖШСТОО"Talas Invesment Company"020.14.32уксусная кислотауксусная кислота16850005 750 000.003136311001 год10 дней2023
080740006642"Talas Invesment Company"ЖШСТОО"Talas Invesment Company"029.20..23едкий натриедкий натри16866003 762 000 000.002736201001 год10 дней2023

Срок редактирования по выданному разрешению истек 28.04.2023 17:40:04.
     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.