"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2023 год - АО "НК "Kazakh Turism"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 11.01.2023 17:40 (11.01.2023 17:40)

На <<  2023  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 8 ішінен 8
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.09.20Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығын жүргізу және пайдалануға беру бойынша жазылуПодписка по ведению и предоставлению Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг248 492.88711210000январьВ соответствии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.09.20Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (қолжетімділік) қызметіУслуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок184 821.43711210000январьВ соответствии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»268.20.12Қойма үй-жайларын 2023 жылға жалға беру қызметтеріУслуги по аренде складских помещений на 2023 год3 317 142.86711210000январьВ соответствии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»261.10.42Интернетке қол жеткізуді ұсыну бойынша қызметтерУслуги по предоставлению доступа в Интернет2 199 648.00711210000январьВ соотвествии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»261.90.10Телефон байланысын ұсыну жөніндегі қызметтерУслуги по предоставлению телефонной связи 198 000.00711210000январьВ соотвествии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.09.20Documentolog электрондық құжат айналымы ақпараттық жүйесінің және бизнес-процестерді автоматтандырудың сервисін ұсыну».Предоставление сервиса информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Documentolog»3 317 760.00711210000январьВ соотвествии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.02.30Kazakh Tourism ҰК " АҚ Веб-сайтын сүйемелдеуСопровождение Веб-сайта АО «НК «Kazakh Tourism»1 993 596.00711210000январьВ соответствии с технической спецификацией2023
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»295.11.10Басып шығару сервисі бойынша қызметтерУслуги по сервису печати5 500 000.00711210000январьВ соответствии с технической спецификацией2023

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.