"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2023 год - Мунайгазкурылыс

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 24.01.2023 05:47 (24.01.2023 05:47)

На <<  2023  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 21 ішінен 21
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 019.20.26Газойли (дизельді отын)Газойли (топливо дизельное)1121000000200 000 000.00471010000Январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия2452000003 200 000.00471010000Январь 2023год2023
050540008349Мұнайгазқұрылыс ЖШСТОО Мунайгазкурылыс036.00.11Ауыз суВода питьевая11220000012 700 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349Мұнайгазқұрылыс ЖШСТОО Мунайгазкурылыс143.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстарыРаботы строительные специализированные, не включенные в другие группировки980 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 278.30.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтерУслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки6 500 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 271.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие3 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 280.10.12Күзетшілердің қызметтеріУслуги охранников40 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 235.22.10Газ тәрізді құбыр отынын бөлу бойынша қызметтерУслуги по распределению топлива газообразного трубопроводного9 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 233.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки2 900 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по комплексному обслуживанию объектов3 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 281.29.11Дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтерУслуги по дезинфекции и дезинсекции2 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 277.39.12Контейнерлерді жалға беру бойынша қызметтерУслуги по аренде контейнеров2 800 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных прочих6 200 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 237.00.12Қазылған шұңқырлар мен тұндырғыларды өңдеу бойынша қызметтерУслуги по обработке выгребных ям и отстойников5 300 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 235.12.10Электр энергиясын беру бойынша қызметтерУслуги по передаче электроэнергии48 000 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 236.00.20Суды өңдеу және құбырлар бойынша бөлу жөніндегі қызметтерУслуги по обработке и распределению воды по трубопроводам565 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 237.00.11Ағынды суды жою және өңдеу бойынша қызметтерУслуги по удалению и обработке сточных вод300 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 261.10.20байланыс қызметтеріуслуги связи5 800 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 261.30.20Спутник арқылы бағдарламаларды тарату бойынша қызметтерУслуги по распространению программ через спутник1 120 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349«МҰНАЙГАЗҚҰРЫЛЫС» ЖШСТОО "Мунайгазкурылыс" 261.20.11Ұялы байланыс қызметтері – рұқсат және пайдалануУслуги мобильной связи - доступ и пользование1 570 000.00471010000январь 2023год2023
050540008349Мұнайгазқұрылыс ЖШСТОО Мунайгазкурылыс262.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки18 000 000.00471010000январь 2023год2023

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.