"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2023 год - АО "Атырау Жарык"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 24.01.2023 06:25 (24.01.2023 06:25)

На <<  2023  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 2 ішінен 2
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
010940000291"Атырау Жарық" АҚАО "Атырау Жарык" 035.11.10нормативті ысырабы компенсация үшін электр энергиясыэлектроэнергия для компенсации нормативных потерь245304585000.005 188 666 392.00231010000в течении годапо договору2023
010940000291"Атырау Жарық" АҚАО "Атырау Жарык" 235.14.10электр энергиясының өндіру- түтынылуын теңгерімдеубалансирование производства- потребления электрической энергии35 389 989.60231010000в течении годапо договору2023

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.