"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2023 год - Костанайский мелькомбинат

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 13.01.2023 17:42 (13.01.2023 17:42)

На <<  2023  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 17 ішінен 17
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"001.11.11бидайПшеница168590000007 375 000 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"022.22.11капшыкМешкотара7965072000233 312 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"022.22.11кызылмен швктшру кабыршагыТермоусадочная пленка1661362813 968 700.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"017.29.11этикеткиЭтикетки79621020005 675 400.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат”013.10.81шаргы жшНитки1669931 986 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"022.22.11буып-туйетш материалУпаковочные материалы16645000004 950 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"020.14.64витаминщ - минерал дыкоспаВитаминно-минеральный премикс16616809 224 880.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"028.12.11запас болшектер1Запасные части, оборудование7963000000186 000 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"020.59.41жанар- жагар майГСМ112285005 272 500.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"020.52.10Желімдерклеи1664502 290 950.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"235.13.10электр энергиясын бөлу бойынша қызметтеруслуги по распределению электроэнергии203 940 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"235.23.10газ тәрізді құбыр отынын сату бойынша қызметтерУслуги по продаже топлива газообразного трубопроводного46 644 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"236.00.30суды құбырлар бойынша сату жөніндегі қызметтерУслуги по продаже воды по трубопроводам17 250 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"296.09.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтерУслуги различные прочие, не включенные в другие группировки583 000 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"249.32.11Такси қызметтеріУслуги такси85 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"286.90.15Медициналық зертханалардың қызметтеріУслуги медицинских лабораторий850 000.003910100002023 г2023 г2023
940 140 001 185Костанайский мелькомбинат акционерлж когамыАО "Костанайский мелькомбинат"281.29.11дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтерУслуги по дезинфекции и дезинсекции200 000.003910100002023 г2023 г2023

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.