"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2023 год - ТОО СП "Ғалам"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 23.01.2023 09:27 (23.01.2023 09:27)

На <<  2023  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 154 ішінен 154
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.11НоутбукНоутбук7961267 857.1471121000030 күнтізбелік күнМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.99.59ВизиткаВизитка796200053 560.0071121000030 күнтізбелік күнМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'017.23.13КітапшаБрошюра796125446 428.7571121000030 күнтізбелік күнМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'011.07.11СуВода796284228 213.88711210000өтінімдер бойынша 31.12.2023 жылға дейінЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.26СүзгішФильтр796153 571.4371121000030 күнтізбелік күн ішіндеМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.51.25ДиспенсерДиспенсер7966314 007.6071121000030 күнтізбелік күн ішіндеМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.40Аксессуарлар жинағыНабор аксессуаров8391446 428.5771121000030 күнтізбелік күн ішіндеИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.30.30RAM жедел жадының модуліМодуль оперативной памяти RAM7966267 857.1671121000030 күнтізбелік күнИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.21Қатқыл дискДиск жесткий79610178 571.4071121000030 күнтізбелік күнИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.11.11АзотАзот166178571.4217 857 142.00711210000тапсырыс берушінің өтініші бойынша, бірақ 2023 жылдың 31 желтоқсанынан кешіктірмейЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.14.222-пропанол2-пропанол112100200 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеИюль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'019.20.26Дизельді жанармайТопливо дизельное1121560546 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'014.12.11КостюмКостюм8393999 999.9971121000040 күнтізбелік күн ішіндеМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.20.11БатарейкаБатарейка79620200 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.20.11БатарейкаБатарейка7961060 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.91.11ЖиынтықКомплект839125 904.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.20.11БатарейкаБатарейка796660 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'017.22.11ҚағазБумага73680072 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.91.11ШвабраШвабра7961045 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.25.14ПатронПатрон796150 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.20.21АккумуляторАккумулятор796460 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.32Жуу құралыСредство моющее1121528 500.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.11.61Цилиндрлік блогының алдыңғы қақпағының нығыздаушысыУплотнитель передней крышки блока цилиндров79640480 000.0071121000030 күнтізбелік күн ішіндеАвгуст2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.41Ауа сергітушіОсвежитель воздуха7963013 110.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.20.23АккумуляторАккумулятор7966450 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'013.92.21ПакетПакет7361222 800.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.13.24ЭлектролитЭлектролит1122050 000.0071121000015 күнтізбелік күн ішіндеАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.31СабынМыло11210026 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.32Тазарту құралыСредство чистящее796428 800.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.20.21АккумуляторАккумулятор796233 600.0071121000020 күнтізбелік күн ішіндеАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.32Тазарту құралыСредство чистящее7961279 200.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.32Тазарту құралыСредство чистящее7966018 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.31СабынМыло796608 100.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'017.23.14Кеңсе жабдығына арналған қағазБумага для офисного оборудования5111110319 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.21Флеш жинаушыФлеш-накопитель7962048 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.80.12ДискДиск79610014 400.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.99.59СкотчСкотч7965035 750.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.99.59СкотчСкотч7965015 600.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.99.12Кеңсе қаламыРучка канцелярская79615025 500.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25СеріппеПружина704120 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25ТысОбложка79630026 400.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'032.99.15ҚарындашКарандаш796403 120.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25ПапкаПапка7964036 400.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'025.73.40Шиыршық бұрғыСверло спиральное796308 819 116.2071121000030 күнтізбелік күн ішіндеФевраль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'025.73.40ФрезаФреза796495 930 618.9671121000030 күнтізбелік күн ішіндеМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'025.73.40Қатты қорытпалы пластинаПластина твердосплавная7961006 499 196.0071121000030 күнтізбелік күн ішіндеАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'025.73.40ТаңбалағышМетчик796281 572 224.9271121000030 күнтізбелік күн ішіндеМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25ПапкаПапка7962015 600.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.49.21ЖақтауОправка796101 071 428.6071121000030 күнтізбелік күн ішіндеМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'017.23.12КүнделікЕжедневник7962039 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25МаркерМаркер7041019 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25СтикерСтикер7963515 050.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'008.12.11ҚұмПесок1682892 857.1471121000030 күнтізбелік күнМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'022.29.25ПапкаПапка7962031 000.0071121000030 күнтізбелік күнЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'017.23.14Кеңсе жабдығына арналған қағазБумага для офисного оборудования511132229 024.0071121000030 күнтізбелік күнМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.13.32СүзгішФильтр8391897 389.5171121000030 күнтізбелік күнМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.13.31Әуе сүзгісіФильтр воздушный8391897 389.5171121000030 күнтізбелік күнМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'019.20.29Гидравликалық майМасло гидравлическое112200897 390.0071121000030 күнтізбелік күнМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.59.43СұйықтықЖидкость112200897 390.0071121000030 күнтізбелік күнИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'025.73.30Мамандандырылған аспапИнструмент специализированный79612 000 000.0071121000030 күнтізбелік күнФевраль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.99.14Трафареттік басып шығару машинасыМашина трафаретной печати79616 000 000.0071121000030 күнтізбелік күнАвгуст2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.59.41ПастаПаста796274 146 428.6171121000030 күнтізбелік күнСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'025.73.30Техникалық іскекПинцет технический79610425 000.0071121000015 күнтізбелік күнИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.24.11ФенФен79641 428 571.4471121000030 күнтізбелік күнСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.51.33Калибр-түтікКалибр-пробка796540 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесФевраль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.51.82МикрошприцМикрошприц839130 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'027.90.33Қуаттандыру құрылғысыУстройство зарядное7961040 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.51.82Құралдар мен жабдықтардың қосалқы бөлшектер жиынтығыКомплект запасных частей инструментов и принадлежностей79612 500 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.40КартриджКартридж79615152 199.90711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесИюль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'020.41.32Тазарту құралыСредство чистящее112530 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.51.51ПирометрПирометр7961100 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'028.29.83ГірГиря8391200 000.00711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.40Бағдарламалық-аппараттық кешенКомплекс программно-аппаратный79613 571 428.57711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'026.20.40Бағдарламалық-аппараттық кешенКомплекс программно-аппаратный796144 642 857.14711210000Техникалық сипаттамаға сәйкесЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'196.09.19Работы по изготовлению сувенирной/имиджевой/атрибутной продукцииРаботы по изготовлению сувенирной/имиджевой/атрибутной продукции89 285.7171121000030 календарных днейАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'143.99.40Дәнекерлеу-монтаждау жұмыстарыСварочно-монтажные работы1 785 714.2971121000015 календарных днейМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'125.62.20Металл бұйымдарды механикалық өңдеу бойынша жұмыстарРаботы по механической обработке металлических изделий1 339 285.7171121000015 календарных днейИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'125.61.21Металлды термиялық өңдеу бойынша жұмыстарРаботы по термической обработке металлов714 285.7171121000015 календарных днейИюль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'125.11.99Металл құрылымдарды дайындау бойынша жұмыстарРаботы по изготовлению металлических конструкций13 000 000.0071121000030 календарных днейМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.20.23Фото/видеотүсірілім бойынша қызмет көрсетулерУслуги по фото/видеосъемке1 071 428.5771121000030 календарных днейМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'277.39.19Ақпараттық-көрме конструкциясын жалдау бойынша қызметтерУслуги по аренде информационно-выставочных конструкций758 928.5771121000030 календарных днейИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'218.12.19Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулерУслуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)178 571.4371121000030 календарных днейАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'273.11.19Услуги по проведению маркетинговых кампанийУслуги по проведению маркетинговых кампаний178 571.4371121000030 календарных днейМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников178 571.4371121000030 календарных днейСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'253.20.11Жеделдетілген/курьерлік пошталық байланыс бойынша қызметтерУслуги по ускоренной/курьерской почтовой связи870 535.72711210000по заявкам до 31.12.2023 г.Январь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.15Мейрамханалардың қызмет көрсетулеріУслуги ресторанов535 714.29711210000по заявкам до 31.12.2023 г.Март2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметіУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам187 500.00711210000до 31 декабря 2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметіУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам110 714.29711210000до 31 декабря 2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников133 928.57711210000по заявкам до 31.12.2023 г.Январь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения1 071 428.57711210000до 31 декабря 2023 гДекабрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'268.20.12Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтерУслуги по аренде административных/производственных помещений2 678 571.42711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'249.32.12Услуги по аренде легковых автомобилейУслуги по аренде легковых автомобилей5 803 571.43711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметіУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам248 492.00711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения3 257 142.86711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'261.10.43Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтерУслуги по доступу к Интернету910 714.29711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'261.90.10ІР-телефония ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению IP-телефонии600 000.00711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Картридждерді толтыру бойынша қызметтерУслуги по заправке картриджей178 571.43711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Әрдайым Интернет желісінде орналасқан серверде ақпаратты физикалық орналастыруға арналған есептеу қуаттарын ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению вычислительных мощностей для физического размещения информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет28 000.00711210000в течении 15 календарных днейМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения1 339 285.71711210000в течении 15 календарных днейМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения44 642.86711210000в течении 15 календарных днейАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'229.20.40Автокөлік құралдары және арнайы техниканы техникалық қолдау бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому сопровождению автотранспортных средств и спецтехники300 000.00711210000по заявке заказчика но не позднее 31 декабря 2023 годаОктябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'277.32.10Крандарды және басқа да көтеру жабдықтарды/тиеу-түсіру жабдықтарды жалдау бойынша қызметтер (лифттерден, көтеру -көлік техникасынан басқа көлік құралдары базасында)Услуги по аренде кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)3 392 857.14711210000в течении 15 календарных днейЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'225.61.11Услуги по нанесению покрытий на металлУслуги по нанесению покрытий на металл1 160 714.2971121000015 календарных днейИюль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.12.12Пневматикалық/компрессорлық жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому обслуживанию пневматического/компрессорного оборудования3 125 000.0071121000030 календарных днейИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников4 017 857.1471121000030 календарных днейМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников1 785 714.2971121000030 календарных днейМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников1 500 000.0071121000030 календарных днейЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.13.11Услуги по техническому обслуживанию испытательного/диагностического оборудованияУслуги по техническому обслуживанию испытательного/диагностического оборудования21 428 571.43711210000в течении 30 календарных днейЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметіУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам209 220.00711210000до 31.12.2023 гФевраль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения210 000.00711210000до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'269.20.10Қаржы есептемесінің тексеруін жүргізу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по проведению аудита финансовой отчетности8 035 714.29711210000до 30.05.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'269.20.10Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің арнайы тағайылымдағы аудитін жүргізу бойынша қызметтерУслуги по проведению аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора4 464 285.71711210000до 31.10. 2023 гАвгуст2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'249.31.21Кесте бойынша қалалық және қала маңында тасымалдау жөніндегі автобустардың қызметтеріУслуги автобусов по городским и пригородным перевозкам пассажиров по расписанию3 482 143.00711210000с 1.01.2023 г до 31.03.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'249.31.21Кесте бойынша қалалық және қала маңында тасымалдау жөніндегі автобустардың қызметтеріУслуги автобусов по городским и пригородным перевозкам пассажиров по расписанию8 883 932.00711210000с 1.04.2023 г до 31.12.2023 гЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.90.20Аудит өткізу/менеджмент жүйелерін сертификаттау бойынша қызмет көрсетуУслуги по проведению аудита/сертификации систем менеджмента1 000 000.00711210000Согласно технической спецификацииФевраль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.13.12Медициналық дәрі қораптарын ұстау/толықтыру бойынша қызмет көрсетулерУслуги по содержанию/пополнению медицинских аптечек50 000.00711210000Согласно технической спецификацииМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.90.20Жұмыс орындарын аттестаттау бойынша қызметтерУслуги по аттестации рабочих мест1 000 000.00711210000Согласно технической спецификацииМарт2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.14.19Қорғау/тексермелеу жабдықтарын техникалық (сервистік) қамтамасыз ету және жөндеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования1 500 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.14.19Қорғау/тексермелеу жабдықтарын техникалық (сервистік) қамтамасыз ету және жөндеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования300 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников40 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников80 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников60 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников140 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников100 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников100 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников20 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников20 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников20 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.90.20Жүктерді сақтандыру бойынша қызмет көрсетулерУслуги по страхованию грузов400 000.00711210000Согласно технической спецификацииНоябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.19.10Услуги по техническому обслуживанию спасательных устройствУслуги по техническому обслуживанию спасательных устройств60 000.00711210000Согласно технической спецификацииОктябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.14.11Генераторлық қондырғыларды және ұқсас электртүрлендіруші жабдықтауды техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому обслуживанию генераторных установок и аналогичного электрогенерирующего оборудования900 000.00711210000Согласно технической спецификацииСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений951 340.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений2 854 020.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений300 000.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений570 804.00711210000Согласно технической спецификацииМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений15 220 000.00711210000Согласно технической спецификацииАвгуст2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений1 710 000.00711210000Согласно технической спецификацииОктябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений1 215 000.00711210000Согласно технической спецификацииАвгуст2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников1 664 845.00711210000Согласно технической спецификацииАпрель2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников300 000.00711210000Согласно технической спецификацииСентябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений134 000.00711210000Согласно технической спецификацииНоябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'271.20.19Өлшеу құралдарын сенімдеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по поверке средств измерений850 150.00711210000Согласно технической спецификацииОктябрь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.14.19Қорғау/тексермелеу жабдықтарын техникалық (сервистік) қамтамасыз ету және жөндеу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту охранного/досмотрового оборудования600 000.00711210000Согласно технической спецификацииМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия ұсыну бойынша қызмет көрсетулерУслуги по предоставлению лицензий на право использования программного обеспечения491 000.00711210000Согласно технической спецификацииМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'261.10.43Интернетке қолжеткізу бойынша қызметтерУслуги по доступу к Интернету990 000.00711210000до 31 декабря 2023 годаЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'261.20.11Ұялы интернет қызметтеріУслуги мобильного интернета25 000.00711210000до 31 декабря 2023 годаЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'252.23.20Жерді қашықтықтан байқап көру, аспан денелерін, жержанындағы және ғарыш кеңістігін зерттеу үшін арналған ғарыш объектілерін қолданумен байланысты қызмет көрсетулерУслуги, связанные с использованием космических объектов для дистанционного зондирования Земли, изучения небесных тел, околоземного и космического пространства190 268 000.00711210000Согласно технической спецификацииЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'233.16.10Жерүсті ғарыштық инфрақұрылым объектілерін және олардың құрылымдық бөліктерін қамтамасыз ету және пайдалану бойынша қызмет көрсетулерУслуги по содержанию и эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры и их составных частей38 053 600.00711210000до 31 декабря 2023 годаЯнварь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.90.20Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по медицинскому страхованию на случай болезни12 720 000.00711210000до 31.12.2023 гМай2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.90.20Жазатайым оқиғалардан сақтандыру бойынша қызмет көрсетулерУслуги по страхованию от несчастных случаев1 000 000.00711210000до 31.12.2023 гИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'262.09.20Ақпараттық ресурстарға қол жеткізу қызметіУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам116 071.43711210000до 31.12.2023 гФевраль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий1 339 285.71711210000до 31.12.2023 гИюнь2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'284.13.11Персонал/қызметкерлерді оқыту қызметіУслуги по обучению персонала/сотрудников535 714.29711210000до 31.12.2023 гИюль2023
100440019075 ТОО 'Ghalam'ТОО 'Ghalam'274.90.20Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по медицинскому страхованию на случай болезни280 000.00711210000до 31.05.2023 гЯнварь2023

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.