"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2022 год - АО "НК "Kazakh Turism"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 25.01.2022 14:41 (25.01.2022 14:41)

На <<  2022  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 5 ішінен 5
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.09.20Тауарлардың, жұмыстардың және көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығын жүргізу және пайдалануға беру бойынша жазылуПодписка по ведению и предоставлению Единого номенклатурного справочника товаров, работ и услуг105 000.00710000000январьВ соотвествии с технической спецификацией2022
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.09.20Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (қолжетімділік) қызметіУслуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок164 090.00710000000январьВ соотвествии с технической спецификацией2022
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»261.10.42Интернетке қол жеткізуді ұсыну бойынша қызметтерУслуги по предоставлению доступа в Интернет4 260 400.00710000000январьВ соотвествии с технической спецификацией2022
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»261.90.10Телефон байланысын ұсыну жөніндегі қызметтерУслуги по предоставлению телефонной связи 66 000.00710000000январьВ соотвествии с технической спецификацией2022
170840000676«Kazakh Tourism» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамыАкционерное общество «Национальная компания «Kazakh Tourism»262.09.20«Documentolog» электрондық құжат айналымы ақпараттық жүйесінің және бизнес-процестерді автоматтандырудың сервисін ұсынуПредоставление сервиса информационной системы электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов «Documentolog»2 917 271.54710000000январьВ соотвествии с технической спецификацией2022

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.