"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2022 год - «Национальная компания «KAZAKH INVEST»

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 01.02.2022 12:44 (01.02.2022 12:44)

На <<  2022  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 87 ішінен 87
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»017.23.14Кеңсе жабдығына арналған қағазБумага для офисного оборудования7988001 250 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»017.23.14Кеңсе жабдығына арналған қағазБумага для офисного оборудования7982560 267.75711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»017.23.14Кеңсе жабдығына арналған қағазБумага для офисного оборудования7982598 571.50711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж79612633 760.68711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж79612502 639.32711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7968422 507.12711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7968422 507.12711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7964122 300.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7966292 055.34111010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7966137 250.00151010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7964194 703.56191010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж7964194 703.56231010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж79620710 625.00631010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж796251 324 218.75751410000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40КартриджКартридж79620910 714.20311010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.11Бизнес-ноутбукБизнес-ноутбук796104 125 000.00271010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.11НоутбукНоутбук79631 500 000.00351010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.16"тінтуір" манипуляторы Манипулятор "мышь"7965057 500.00391010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.15ПернетақтаКлавиатура7963054 750.00431010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.30.23Желілік коммутаторКоммутатор сетевой79622 798 400.00471010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.30.23Желілік коммутаторКоммутатор сетевой79637 498 829.46551010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.18Көп функциялық құрылғыУстройство многофункциональное7964421 650.00591010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.20.40Үздіксіз қоректеу көзіИсточник бесперебойного питания79613 422 100.00611010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»026.30.40Рұқсат нүктесіТочка доступа7963218 851.02791110000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»062.01.29Бағдарламалық қамтамасыз етуПрограммное обеспечение796100694 554.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»062.01.29Бағдарламалық қамтамасыз етуПрограммное обеспечение7965182 049.10711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.02.30Құжат айналымы қызметтеріУслуги документоборота496 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»253.20.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге курьерлік қызметтерУслуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки1 491 600.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки1 019 139.32711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»249.32.12Жүргізушімен көлікті жалға беру қызметтеріУслуги по аренде легковых автомобилей с водителем500 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки105 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулерУслуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения2 374 392.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»261.10.43Сымды желілер арқылы кең жолақты Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтерУслуги по доступу к Интернету широкополосному по сетям проводным334 570.89711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»261.10.11Тіркелген телефон қызметтері-кіру және пайдалануУслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование3 677 221.95711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки62 590.00111010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»268.20.12Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер (Нұрсұлтан қ. орталық кеңсесі)Услуги по аренде административных/производственных помещений (Центральный офис г.Нур-Султан)62 590.00151010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.09.20Ақпараттық ресурстарға қол жеткізуді ұсыну жөніндегі қызметтерУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам62 590.00191010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»274.30.12Аударма қызметтеріУслуги перевода62 590.00231010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»268.20.12Әкімшілік/өндірістік жайларды жалдау бойынша қызметтер Услуги по аренде административных/производственных помещений 62 590.00631010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий62 590.00751410000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»274.30.12Аударма қызметтеріУслуги перевода62 590.00311010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»233.12.19Автокөлікті/арнайы техниканы техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому обслуживанию автотранспорта/специальной техники62 590.00271010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий62 590.00351010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»261.20.20Телекоммуникациялық сымсыз желілерді ұсыну бойынша байланыс қызметтеріУслуги связи по предоставлению телекоммуникаций беспроводных62 590.00391010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»261.10.11Тіркелген телефон қызметтері-кіру және пайдалануУслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование62 590.00431010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»274.90.20Құжаттарды ғылыми-техникалық өңдеу бойынша қызметтерУслуги по научно-технической обработке документов62 590.00471010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»261.10.43Сымды желілер арқылы кең жолақты Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтерУслуги по доступу к Интернету широкополосному по сетям проводным62 590.00551010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»253.20.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге курьерлік қызметтерУслуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки62 590.00591010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»273.20.11 Нақты/қызметті зерттеу/тексеру/мониторинг/талдау бойынша қызметтерУслуги по изучению/исследованию/мониторингу/анализу рынка/деятельности62 590.00611010000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»249.32.12Жүргізушімен көлікті жалға беру қызметтеріУслуги по аренде легковых автомобилей с водителем62 590.00791110000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»269.20.102019 жылғы жылдық қаржылық есептілік аудитіАудит годовой финансовой отчетности за 2019 год350 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»249.32.12Жүргізушімен көлікті жалға беру қызметтеріУслуги по аренде легковых автомобилей с водителем1 050 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий4 032 025.10711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»261.10.43Сымды желілер арқылы кең жолақты Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтерУслуги по доступу к Интернету широкополосному по сетям проводным1 997 920.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»274.90.20Ауырған жағдайда медициналық сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по медицинскому страхованию на случай болезни3 000 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»263.11.12Интернет-ресурсты сүйемелдеу www.invest.gov.kz және 17 аймақтық инвестициялық бетСопровождение интернет-ресурса www.invest.gov.kz и 17 региональных инвестиционных страниц5 357 100.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий987 300.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»274.90.20Автомобиль көлігі иелерінің азаматтық-құқықтық жауапкершілігін сақтандыру бойынша қызмет көрсетулерУслуги по страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев автомобильного транспорта107 143.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»266.21.10Услуги по оценке риска и ущербаТәуекелдік пен зиянды бағалау бойынша қызметтер 81 300.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий94 631 250.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»218.12.19Полиграфиялық өнімдерді (кітаптардан, фотодан, мерзімді басылымдардан басқа) жасау/басып шығару бойынша полиграфиялық қызмет көрсетулерУслуги полиграфические по изготовлению/печатанию полиграфической продукции (кроме книг, фото, периодических изданий)10 702 708.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»266.21.10Услуги по оценке риска и ущербаТәуекелдік пен зиянды бағалау бойынша қызметтер 2 400 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий18 000 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий534 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»295.11.10Компьютерлік/сырттағы кеңсе техникасын/жабдықтарын және оларды бөліктерін техникалық қамтамасыз ету бойынша қызмет көрсетулерУслуги по техническому обслуживанию компьютерной/периферийной оргтехники/оборудования и их частей1 500 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтерУслуги по технической поддержке информационных технологий7 800 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»270.22.12Инвестициялық қызмет мәселелері бойынша консультациялық қызметтерУслуги консультационные по вопросам инвестиционной деятельности4 800 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»284.12.12Клиникалық зертханалар қызметтеріУслуги клинических лабораторий4 800 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки4 800 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»293.19.19Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулерУслуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации98 214 286.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»273.20.20Сауалнама жүргізу бойынша қызмет көрсетулерУслуги по проведению опроса178 571 428.57711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»262.09.20Ақпараттық технологиялар және компьютерлік жүйелер саласындағы басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметтерУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки105 357 143.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий25 970 250.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий20 000 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»274.30.12Аударма қызметтеріУслуги перевода12 053 570.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий19 323 500.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий11 000 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий7 479 691.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»259.11.13Бейнесюжеттер, роликтер және ұқсас бейнежазбаларды дайындау/жасау/шығару бойынша қызмет көрсетулерУслуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей373 686.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»265.12.90Қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан міндетті сақтандыруОбязательное страхование работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обяз2 700 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»259.11.13Бейнесюжеттер, роликтер және ұқсас бейнежазбаларды дайындау/жасау/шығару бойынша қызмет көрсетулерУслуги по подготовке/производству/выпуску видеосюжетов, роликов и аналогичных видеозаписей2 825 446.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»271.20.19Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтерУслуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру1 500 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»258.29.50Бағдарламалық жасақтама қолдану құқығына лицензия мерзімін ұзарту бойынша қызмет көрсетулерУслуги по продлению лицензий на право использования программного обеспечения1 831 250.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»293.19.19Бұқаралық ақпарат құралдарында ақпараттық материалдар орналастыру бойынша қызмет көрсетулерУслуги по размещению информационных материалов в средствах массовой информации5 000 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий49 589.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий500 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022
030840001557«KAZAKH INVEST» ҰК» АҚАО «НК «KAZAKH INVEST»282.30.11Конференцияларды/семинарларды/форумдарды/конкурстарды/корпоративтік/спорттық/мәдени/мерекелік және ұқсас іс-шараларды ұйымдастыру/өткізу бойынша қызметтерУслуги по организации/проведению конференций/семинаров/форумов/конкурсов/корпоративных/спортивных/культурных/праздничных и аналогичных мероприятий700 000.00711210000Согласно условиям договораСогласно условиям договора2022

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.