"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2022 год - Консорциум "ISKER" ТОО

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 10.01.2022 10:58 (10.01.2022 10:58)

На <<  2022  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 103 ішінен 103
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.35Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа шалбарлар, көкрекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников), кроме трикотажных, женские или для девочек7965465 450 075.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО019.20.21моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)1121764406300 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.13.14Сұйықтық айдауға арналған орталықтан тепкіш сорғылар; өзге де сорғыларНасосы центробежные для перекачки жидкостей; насосы прочие796503 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.13Іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған майлы, жанармай және ауаны сіңіретін сүзгілерФильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания79630170 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.20Крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктеріЧасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной7963000010 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.14Кернеуі 1000 В жоғары өзге де (жоғары вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 В (высоковольтное) прочие00610695100 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки79610000060 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.42.26Алюминийден жасалған үлкен және кіші диаметрлі құбырлар немесе құбырларға арналған фитингтерТрубы диаметров большого и малого или фитинги для труб из алюминия00615010 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.23Өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарПрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими7963503 575 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.64.10Құрылыстық ерітінділерРастворы строительные79630000230 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.31.10Қыш тақтайшалар мен тақталарПлитки и плиты керамические79636001 282 176.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.23.14Пластмассадан жасалған есіктер, терезелер, есіктерге арналған қораптар мен терезе рамалары, есік табалдырықтары, терезе қақпақтары, жалюзи және ұқсас бұйымдар мен олардың бөлшектеріДвери, окна, коробки для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс79623 374 891.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.30.22Бояулар мен лактар; дайын сиккативтерКраски и лаки; сиккативы готовые11217007 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО036.00.11ауыз суВода питьевая1139153 572 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.13Іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған майлы, жанармай және ауаны сіңіретін сүзгілерФильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания79652500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий796250000175 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.20.23Никель-кадмийлі, никель-гидридті, литий-ионды, литий-полимерлі, никель-темір және өзге де электр аккумуляторларыАккумуляторы электрические никель-кадмиевые, никель-гидридные, литиево-ионные, литиево-полимерные, никель-железные и прочие7961410 520.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.52.20Сыртқа тебу тәсілімен болаттан құйылған үлкен және кіші диаметрлі құбырларТрубы большого и малого диаметров из стали, отлитые центробежным способом1683,7629 969.67231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.43.23Мырыш шыбықтар, өзектер, профильдер мен сымдар; мырыш тақталар, табақтар, кесінділер, лента мен жұқалтырПрутки, стержни, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы, лента и фольга цинковые7961114836 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные7961207 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796230034 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО010.89.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тамақ өнімдеріПродукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки796100313 360.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.24Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков7961635 508 352.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.12Ерлерге немесе ұл балаларға арналған шалбарлар, көкрекшесі және баулары бар комбинезондар,жұмыс бриджилеріБрюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи рабочие, мужские или для мальчиков79685013 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.70Термостаттар, маностаттар және автоматты реттеу немесе басқаруға арналған өзге де аспаптар мен аппаратураТермостаты, маностаты и приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления прочие7962453 600.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналарПриборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки79610540 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.45.22Конструкцияларда қолдануға, өзектер мен оқшаулау сымдар, эмальданған сымдарға арналған өзектер, шыбықтар мен профильдерден басқа никельден жасалған шыбықтар, өзектер, профильдер мен сымдарПрутки, стержни, профили и проволока из никеля, кроме стержней, прутков и профилей, предназначенных для использования в конструкциях, стержней и проволоки изоляционной, проволоки эмалированной166121 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.20.12Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған, тігіссіз, болат кигізу және бұрғылау құбырларыТрубы обсадные и буровые для бурения скважин нефтяных и газовых, бесшовные, стальные0061606 530 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.70Термостаттар, маностаттар және автоматты реттеу немесе басқаруға арналған өзге де аспаптар мен аппаратураТермостаты, маностаты и приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления прочие79615725 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО013.99.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тоқыма бұйымдарыТекстильные изделия прочие, не включенные в другие группировки7962636092 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.20.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері, бетондар мен оған ұқсас құрамдарЦементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и составы аналогичные, не включенные в другие группировки1682304 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.24Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков7961651 100 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.21.30Өзге материалдармен арматураланбаған немесе құрамдастырылмаған пластмассадан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр мен кесінділерПлиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные или некомбинированные с материалами прочими7964841 884 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.23.13Қағаз бен қатырма қағаздан жасалған тіркеу журналдары, бухгалтерлік кітапшалар, құжат тігетін папкалар, бланкілер және өзге де кеңсе керек-жарақтарыЖурналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона7961200791 500.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.12Раковиналар, жуғыштар, биде, унитаз, ванналарға арналған крандар, шұралар, клапандар және осыған ұқсас арматура; орталықтан жылыту радиаторларына арналған шұраларКраны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и арматура аналогичная; вентили для радиаторов центрального отопления7964464 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.11Басқа топтамаларға енгізілмеген, қара металдардан жасалған кескіш бұрандасы бар бұйымдарИзделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки7963001363 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналарПриборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки7967532 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.13Таратушы клапандар, шибер тиектер, шар клапандар және өзге де клапандарКлапаны распределительные, затворы шиберные, клапаны шаровые и прочие79612023 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.22Өрт сөндіргіштер, бүріккіш құрылғылар, бу ағынды немесе құм ағынды машиналар және осыған ұқсас механикалық құрылғылар (ауыл шаруашылығында қолдануға арналған құрылғылардан басқа)Огнетушители, устройства распылительные, машины пароструйные или пескоструйные и устройства механические аналогичные (кроме устройств для использования в сельском хозяйстве)796351 600 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.12Қара металдардан жасалған өзге де кеспейтін бекіту бұйымдарыИзделия крепежные ненарезные из металлов черных прочие7965041 100 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.20.22Сыртқы диаметрі 406,4 мм жоғары, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған болат дәнекерленген, кигізу және бұрғылау құбырларыТрубы обсадные и буровые для бурения скважин нефтяных и газовых, сварные, с наружным диаметром свыше 406,4 мм, стальные79615605 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.40.39Электр шамдар және басқа жарықтандыру құрылғыларыЛампы электрические и устройства осветительные прочие79614553 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.70.19Фотожабдықтардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности фотооборудования7963310 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.14.21Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа жейделер мен көйлектерСорочки и рубашки, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков796200700 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.14.22Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа майкалар және басқа да ішінен киетін фуфайкалар, трусылар, кальсондар, түнгі жейделер, пижамалар, халаттар және ұқсас бұйымдарМайки и фуфайки нательные прочие, трусы, кальсоны, сорочки ночные, пижамы, халаты и изделия аналогичные, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков7154701 504 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.29.29Пластикадан жасалған өзге де бұйымдарИзделия из пластика прочие79650500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.33.30Қапталған болат табағынан жасалған панель сэндвичіСэндвич панели из покрытого стального листа796153000135 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО013.94.11Өсімдік тоқыма талшықтарынан жасалған жіпті – арқанды бұйымдар, арқандар, арқан сымдар және шпагаттарИзделия канатно-веревочные, канаты, тросы и шпагат из волокон текстильных растительных796145207 335 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.41.44тазалағыш пасталар, ұнтақтар және басқа тазалағыш құралдарЩиты распределительные и панели прочие, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей на напряжение не более 1000 В7962014 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.31.30Тоттанбайтын болаттан жасалған суықтай тартылған шыбықтар (өзектер) мен профильдерПрутки (стержни) и профили холоднотянутые из стали нержавеющей796209513 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.70Термостаттар, маностаттар және автоматты реттеу немесе басқаруға арналған өзге де аспаптар мен аппаратураТермостаты, маностаты и приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления прочие796322 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.30Өзге де жұмыс киімдеріОдежда рабочая прочая796105000100 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.12.32Кернеуі 1000 В жоғары электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған аппаратурамен жабдықталған тарату қалқандары және басқа панельдерЩиты распределительные и панели прочие, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей на напряжение свыше 1000 В7962576 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.99.13Табиғи немесе жасанды материалдарға, мұнай битумына, табиғи асфальтқа немесе олармен байланысты субстанцияларға негізделген битум қоспаларыСмеси битумные, основанные на материалах каменных природных или искусственных, битуме нефтяном, асфальте природном или связанных с ними субстанциях796210030 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.13Мыс кескіш бұрандасы бар бұйымдар, кеспейтін бекіту бұйымдарыИзделия с резьбой нарезанной, изделия крепежные ненарезные, медные7968305 200 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.51.15Тұрмыстық желдеткіштер мен ауа сорғыш немесе рецеркуляциялық шкафтарВентиляторы и шкафы вытяжные или рециркуляционные бытовые796402 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.90.13Көмір электродтары және графиттен немесе көміртектің өзге де түрлерінен жасалған бұйымдарЭлектроды угольные и прочие изделия из графита или прочих видов углерода16622505 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.12Сұйықтықтарды сүзу мен тазартуға арналған жабдықОборудование для фильтрования или очистки жидкостей79652005 200 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.32.11қыш құрылыс кірпіштері, еденге арналған блоктар, көтергіш блоктар немесе толтыру блоктары және отқа төзімсіз қыш ұқсас бұйымдарКирпичи строительные керамические, блоки для полов, блоки несущие или блоки заполнения и изделия аналогичные керамические неогнеупорные79623005 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.29.25пластмассадан жасалған кеңсе және мектеп керек-жарақтарыПринадлежности канцелярские и школьные из пластмасс796240009 200 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.41.23Қабыршақтарды алып тастайтын станоктар, қайрағыш, ажарлағыш станоктар және металдарды өңдеудің өзге де түрлеріне арналған жабдықтарСтанки для снятия заусенцев, станки заточные, шлифовальные, и оборудование для прочих видов обработки металлов79621504 150 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.11Ерлерге немесе ұл балаларға арналған комплектілер, күртешелер және жұмыс пиджактарыКомплекты, куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков796521 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО016.21.12Фанерленген панельдер және ағаштан жасалған ұқсас қатпарлы материалдарПанели фанерованные и материалы слоистые аналогичные из древесины7961253 600 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.90.40басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де электр жабдықтары (электромагниттерді; муфта, электромагнитті ілініс пен тежегіштерді; электромагнитті көтеру құралдары; электр бөлшек үдеткіштері: электр сигнал генераторларын қоса алғанда)Электрооборудование прочее, не включенное в другие группировки (включая электромагниты; муфты, сцепления и тормоза электромагнитные; приспособления электромагнитные подъемные; ускорители частиц электрические; генераторы сигналов электрические)7962600026 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО031.01.12кеңселік ағаш жиһазМебель офисная деревянная79630011 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.65автоматты реттеу немесе басқаруға арналған гидравликалық немесе пневматикалық аспаптар мен аппаратураПриборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления; гидравлические или пневматические7965216 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.40.22үстелге, еденге қоятын, түнгі электр шырақтарыСветильники электрические настольные, напольные, ночные796554 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.44Қашықтан байланысу параметрлерін өлшеуге арналған аспаптар және аппаратураПриборы и аппаратура для измерения параметров дистанционной связи796102 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.32.13Құбырларға арналған қыш түтіктер, құбырлар, су бұрғыштар мен фитингтерТрубы, трубопроводы, водоотводы и фитинги для труб, керамические7965002 220 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия796285115 670 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.80.14Магнитті жолағы бар карточкаларМешки и сумки (включая конические) из полиэтилена796130900353 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО141.00.40тұрғын емес ғимараттарды салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыработы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)1 350 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.12.19өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтеруслуги инженерные по проектированию прочему24 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского3 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО268.20.12меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги комплексные офисные административные3 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого жилого7 800 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО286.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтеруслуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки2 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдалануУслуги различные прочие, не включенные в другие группировки3 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки5 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО238.11.69өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги информационные, не включенные в другие группировки2 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки7 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО249.41.19автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріуслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих230 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского7 686 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского6 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки25 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО238.11.69өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтеруслуги по вывозу отходов неопасных прочих80 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО284.24.19күзет қызметыуслуги охраны50 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки25 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріУслуги в области информационных технологий и компьютерных систем прочие, не включенные в другие группировки5 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріУслуги консультационные по программному обеспечению14 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріУслуги в области бухгалтерского учета12 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріУслуги банков центральных15 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО285.60.10қосалқы білім беру қызметтеріУслуги медицинских лабораторий25 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.20.19техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтеруслуги по испытаниям и анализу техническим прочие9 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО251.10.13авиажелінің қызмет атқаруларыУслуги по страхованию автотранспорта, гражданская ответственность7 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО281.29.11дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтеруслуги по дезинфекции и дезинсекции700 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО285.60.10қосалқы білім беру қызметтеріуслуги образовательные вспомогательные27 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдаланууслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование1 100 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского7 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.12.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки2 500 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.12.19өзге де көлік құралдарын жүргізушісіз жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде средств транспортных прочих без водителей100 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.17.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де көлік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования транспортного прочего, не включенного в другие группировки23 000 000.00231010000202220222022
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО269.10.19өзге де заң қызметтеріуслуги юридические прочие1 500 000.00231010000202220222022

     

Жүйеге кіру