"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2022 год - Акционерное общество "Конденсат"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 17.01.2022 14:23 (17.01.2022 14:23)

На <<  2022  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 164 ішінен 164
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"006.10.10Шикі мұнай және битуминозды минералдардан алынған шикі мұнай өнімдеріНефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных16820000026 433 000 000.00151010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"006.10.10Шикі мұнай және битуминозды минералдардан алынған шикі мұнай өнімдеріНефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных168610008 590 968 888.00273643100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"006.10.10Шикі мұнай және битуминозды минералдардан алынған шикі мұнай өнімдеріНефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных168100000105 280 000.00194020100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"006.10.10Шикі мұнай және битуминозды минералдардан алынған шикі мұнай өнімдеріНефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных168190002 236 764 444.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"006.10.10Шикі мұнай және битуминозды минералдардан алынған шикі мұнай өнімдеріНефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных1687100747 488 000.00273657100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"006.10.10Шикі мұнай және битуминозды минералдардан алынған шикі мұнай өнімдеріНефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из минералов битуминозных1686900726 432 000.00231010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"001.30.10Өсімдікті материалдар; тірі өсімдіктер; баданалар, түйіндер мен тамырлар; сұлама бұтақтар және қалемшелер; саңырауқұлақты жерлерМатериалы растительные; растения живые; луковицы, клубни и корни; отводки и черенки; грибницы839200242 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"010.89.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тамақ өнімдеріПродукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки8394324 000.00231010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"013.92.22Еден, ыдыс жууға, шаң сүртуге арналған шүберектерді және өзге де тазалау құралдарын, құтқару кеудешелері мен белдіктерді қоса алғанда, өзге де дайын тоқыма бұйымдарыИзделия текстильные готовые прочие, включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и принадлежности прочие для чистки, спасательные куртки и пояса7962300575 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"013.92.29Еден, ыдыс жууға, шаң сүртуге арналған шүберектерді және өзге де тазалау құралдарын, құтқару кеудешелері мен белдіктерді қоса алғанда, өзге де дайын тоқыма бұйымдарыИзделия текстильные готовые прочие, включая тряпки для мытья полов, посуды, удаления пыли и принадлежности прочие для чистки, спасательные куртки и пояса796153 750.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"014.13.12Ерлерге немесе ұл балаларға арналған трикотаж костюмдер, комплектілер, пиджактар, шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Костюмы, комплекты, пиджаки, брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), трикотажные, мужские или для мальчиков7966006 500 400.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"015.20.31Металды қорғаныс тұмсығы бар аяқ киімдерОбувь с подноском защитным металлическим715650838 500.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"017.23.12Қағаз немесе қатырма қағаздан жасалған конверттер, почталы ашық хаттар, почталы жай ашық хаттар және хат-хабарға арналған карточкалар; қағаз кеңсе керек-жарақтарымен қағаз немесе қатырма қағаздан жасалған қораптар, сөмкелер, әмияндар жазу кітапшаларыКонверты, открытки-письма почтовые, открытки почтовые простые и карточки для корреспонденции из бумаги или картона; коробки, сумки, бумажники, книжки записные из бумаги или картона с принадлежностями канцелярскими бумажными79623501 524 586.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"017.23.13Қағаз бен қатырма қағаздан жасалған тіркеу журналдары, бухгалтерлік кітапшалар, құжат тігетін папкалар, бланкілер және өзге де кеңсе керек-жарақтарыЖурналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона796164692 997 642.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"017.23.13Қағаз бен қатырма қағаздан жасалған тіркеу журналдары, бухгалтерлік кітапшалар, құжат тігетін папкалар, бланкілер және өзге де кеңсе керек-жарақтарыЖурналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона7962619662 530.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)1662013615 869 100.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)16650008 750 502.50750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)166140009 276 400.00273620000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"019.20.31Сұйытылған пропан және бутанПропан и бутан, сжиженные166401405 950.62271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"019.20.31Сұйытылған пропан және бутанПропан и бутан, сжиженные79631271 831.25750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.13.42Фосфинаттар, фосфонаттар, фосфаттар, полифосфаттар және нитраттар (калийден басқа)Фосфинаты, фосфонаты, фосфаты, полифосфаты и нитраты (кроме калия)16655561 342 936.00631010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.14.19Өзге де көмірсутек туындыларыПроизводные углеводородов прочие166495.11 170 802.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.15.10Азот қышқылы; сульфоазот қышқылы; аммиакКислота азотная; кислота сульфоазотная; аммиак16650551 513 890.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.30.21Пигменттер, сөндіргіштер және дайын бояулар, шыны тәрізді эмальдар мен жылтыратпалар, ангобалар, сұйық жылтырақтар; шыныцементПигменты, глушители и краски готовые, эмали и глазури стекловидные, ангобы, глянцы жидкие; стеклоцемент1662785.91 862 303.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.41.32Жуғыш құралдарСредства моющие7961326253 670.44273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.41.32Жуғыш құралдарСредства моющие796838356 209.86271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.59.41Майлайтын материалдарМатериалы смазочные16675473 437.50271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.59.54Активтелген көмірУголь активированный166495653 879.03271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"020.60.12Полиамид пен полиэфирден жасалған төзімділігі жоғары филаментті жіптерНити филаментные высокопрочные из полиамидов и полиэфиров7961441 576 800.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"021.20.13Құрамында алколоидтер бар дәрілер немесе олардың туындылары, бірақ гормондар немесе антибиотиктер емесЛекарства, содержащие алкалоиды или их производные, но не гормоны или антибиотики8397287 505.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.11.14Жаңа пневматикалық резеңке шиналарШины резиновые пневматические новые79650525 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.19.30Резеңкеден (эбониттен басқа) жасалған құбырлар, түтікшелер, тармақтар мен шлангілерТрубы, трубки, рукава и шланги из резины (кроме эбонита)7965402 035 420.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.19.30Резеңкеден (эбониттен басқа) жасалған құбырлар, түтікшелер, тармақтар мен шлангілерТрубы, трубки, рукава и шланги из резины (кроме эбонита)7962761 002 410.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.19.30Резеңкеден (эбониттен басқа) жасалған құбырлар, түтікшелер, тармақтар мен шлангілерТрубы, трубки, рукава и шланги из резины (кроме эбонита)7964901 225 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.19.60Эбониттен басқа, резеңкеден жасалған киім бөлшектері мен оның аксессуарларыПредметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита796150225 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.23.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, пластмассадан жасалған өзге де құрылыс бұйымдарыИзделия строительные из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки796800582 300.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"022.29.25Пластмассадан жасалған кеңсе және мектеп керек-жарақтарыПринадлежности канцелярские и школьные из пластмасс796137451 699 560.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"023.19.23Зертханалық, гигиеналық немесе фармацевтикалық шыны бұйымдар; шыны ампулаларИзделия стеклянные лабораторные, гигиенические или фармацевтические; ампулы стеклянные796340542 280.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"023.61.11Цементтен, бетоннан немесе жасанды тастан жасалған тақтайшалар, тақталар, кірпіштер мен ұқсас бұйымдарПлитки, плиты, кирпичи и изделия аналогичные из цемента, бетона или камня искусственного79680059 901 436.11271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия7968508 584 754.05273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия168680117 012 536.59271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия796367117 985 340.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия168237908 331.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия79651 044 000.00274433200в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия006335 936 000.00151010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий7963005 668 627.45271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий796120631 860.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий79613002 319 135.66271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.93.15Флюстік материалдан жасалған қаптамасы немесе өзекшесі бар сым, шыбық, құбыр, пластина, электродтарПроволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердечником из материала флюсового79650006 000 000.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.93.15Флюстік материалдан жасалған қаптамасы немесе өзекшесі бар сым, шыбық, құбыр, пластина, электродтарПроволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердечником из материала флюсового00615001 987 500.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"025.93.15Флюстік материалдан жасалған қаптамасы немесе өзекшесі бар сым, шыбық, құбыр, пластина, электродтарПроволока, прутки, трубы, пластины, электроды с покрытием или с сердечником из материала флюсового16610301 309 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.11Салмағы 10 кг артық емес портативті цифрлі есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноутбуктар, органайзерлер т.б.); цифрлі және осыған ұқсас машиналарМашины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т.п.); машины цифровые и аналогичные796112 682 050.00710000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.11Салмағы 10 кг артық емес портативті цифрлі есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноутбуктар, органайзерлер т.б.); цифрлі және осыған ұқсас машиналарМашины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т.п.); машины цифровые и аналогичные83918 185 220.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.11Салмағы 10 кг артық емес портативті цифрлі есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноутбуктар, органайзерлер т.б.); цифрлі және осыған ұқсас машиналарМашины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т.п.); машины цифровые и аналогичные7964818 054 400.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.11Салмағы 10 кг артық емес портативті цифрлі есептеуіш машиналар (лэптоптар, ноутбуктар, органайзерлер т.б.); цифрлі және осыған ұқсас машиналарМашины вычислительные цифровые портативные массой не более 10 кг (лэптопы, ноутбуки, органайзеры и т.п.); машины цифровые и аналогичные7965392 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.13Бір корпуста, кем дегенде, араласқан немесе жекелеген блоктарға орналастырылған орталық процессор және енгізу, шығару құрылғысы бар цифрлі есептеуіш машиналарМашины вычислительные цифровые, содержащие в одном корпусе, по крайней мере, центральный процессор и устройство ввода и вывода, комбинированные или размещенные в отдельных блоках79627979 415.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.18Екі немесе одан көп қызметтерді: басып шығару, қарап шығу, көшіру, факспен жіберу қызметтерін атқаратын құрылғыларУстройства, выполняющие две или более функций: печать, просмотр, копирование, отправление факсом7963576 180.00351010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации79624349 353 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796166010 000 952.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации7968505 299 251.87750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.30.23Өзге де телефон аппараттары және сымды және сымсыз желілерде (атап айтқанда, жергілікті және ғаламдық желі) қатынас жасауға арналған аппараттарды қоса алғанда, дыбыстық, суретті және өзге де деректерді жіберу және қабылдауға арналған аппараттарАппараты телефонные прочие и аппараты для передачи и приема голосовых, изобразительных и прочих данных, включая аппараты для общения в проводной и беспроводной сетях (таких как местная и глобальная сети)79610224 000.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.51.52Сұйықтық пен газдардың жұмсалуын, деңгейін, қысымын немесе басқа ауыспалы сипаттамаларын өлшеуге немесе бақылауға арналған аспаптарПриборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов7963617 349 818.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"026.51.52Сұйықтық пен газдардың жұмсалуын, деңгейін, қысымын немесе басқа ауыспалы сипаттамаларын өлшеуге немесе бақылауға арналған аспаптарПриборы для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов79642 225 694.00231010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"027.32.131000 В артық емес кернеуге есептелген (төмен вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольтные)00617211 365 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"027.32.131000 В артық емес кернеуге есептелген (төмен вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольтные)006622421 359 368.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"027.32.131000 В артық емес кернеуге есептелген (төмен вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольтные)0061105060 122 824.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"027.33.11Басқа топтамаларға енгізілмеген, кернеуі 1000 В артық емес (төмен вольтты) ажыратқыштарВыключатели, не включенные в другие группировки, на напряжение не более 1000 В (низковольтные)796241 194 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"027.40.391000 В артық емес кернеуге есептелген (төмен вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические, рассчитанные на напряжение не более 1000 В (низковольтные)7966151 020 200.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"027.51.11Тұрмыстық тоңазытқыштар мен мұздатқыштарХолодильники и морозильники бытовые7963403 200.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"028.13.11Сұйықтық айдауға арналған сорғыларНасосы для перекачки жидкостей7961516 800 000.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"028.14.13Таратушы клапандар, шибер тиектер, шар клапандар және өзге де клапандарКлапаны распределительные, затворы шиберные, клапаны шаровые и прочие796101 120 000.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"028.14.20Крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктеріЧасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной7962125 773 700.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"028.15.10Крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктеріЧасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной7962866 984 672.00471010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"028.25.12Ауаны баптауға арналған жабдықОборудование для кондиционирования воздуха7965728 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"029.10.21Цилиндрінің көлемі 1500 куб. см артық емес, ұшқынмен оталатын іштен жанатын қозғалтқышы бар (карбюраторлық) жаңа автомобильдерАвтомобили новые с двигателями внутреннего сгорания с искровым зажиганием (карбюраторными), с объемом цилиндра не более 1500 куб. см796110 080 000.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные839103 615 325.00273620000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные7964478 632 640.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные79614486 825 465.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные79610501 670.00631010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные796401 744 100.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"031.01.13Кеңселік ағаш жиһазМебель офисная деревянная796393 961 607.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"032.99.11Қорғаныш бас киімдер және өзге де қорғаныш заттарУборы головные защитные и предметы защитные прочие796130224 000.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"038.11.39Қайтадан пайдалану үшін қауіпсіз, жарамсыз, өзге де қалдықтарОтходы неопасные, непригодные для повторного использования, прочие179534544 320.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"038.32.33Пластмассадан жасалған қайталама шикізатВторичное сырье из пластмассы796247330476 690.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия24573300017 428 981.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия245627120001 491 140 851.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия245480001 141 325.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"036.00.11Ауыз суВода питьевая11398829 057 287.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"036.00.11Ауыз суВода питьевая1122055511 654.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"036.00.11Ауыз суВода питьевая112195344 268 179.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"036.00.12Ішуге жарамсыз суВода непитьевая1136000162 631.05273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.11.12Металл конструкцияларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоконструкций97 215 763.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.11.12Металл конструкцияларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию металлоконструкций4 901 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.12.19Металл цистерналарды, бактарды, резервуарларды және сыйымдылықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию цистерн, баков, резервуаров и емкостей металлических4 630 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки178 226 141.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки38 362 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего59 080 400.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего25 800 100.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"233.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего2 500 000.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"235.30.12Қызмет жылу энергиясын ыстық судаУслуги на отпуск тепловой энергии в горячей воде3 100 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"235.30.12Қызмет бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау құбырлары бойыншаУслуги по снабжению паром и водой горячей по трубопроводам4 627 633.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"243.99.90Басқа да топтамаларға енгізілмеген, өзге де мамандандырылған құрылыс жұмыстарыРаботы строительные специализированные, не включенные в другие группировки6 123 545 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"245.20.11Автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер, электр жүйесін, шиналарды және шанақтарды жөндеу бойынша қызметтерден басқаУслуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и средств автотранспортных легковых, кроме услуг по ремонту системы электрической, шин и кузовов8 585 845.85271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"245.20.11Автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер, электр жүйесін, шиналарды және шанақтарды жөндеу бойынша қызметтерден басқаУслуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и средств автотранспортных легковых, кроме услуг по ремонту системы электрической, шин и кузовов5 208 789.96273620000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"245.20.30Машиналарды жуу, жылтырату бойынша қызметтер және ұқсас қызметтерУслуги по мойке машин, полировке и услуги аналогичные51 300.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.20.12Темір жол көлігінің мұнай өнімдерін вагон-цистерналарда тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах2 396 500.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.20.12Темір жол көлігінің мұнай өнімдерін вагон-цистерналарда тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах18 128 590.00151010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.20.12Темір жол көлігінің мұнай өнімдерін вагон-цистерналарда тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах2 617 298.00710000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.20.12Темір жол көлігінің мұнай өнімдерін вагон-цистерналарда тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах5 817 856.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.20.12Темір жол көлігінің мұнай өнімдерін вагон-цистерналарда тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги железнодорожного транспорта по перевозкам нефтепродуктов в вагонах-цистернах10 680 451.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.19Автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих11 836 278.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.19Автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих15 326 991.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.12Автомобиль көлігінің автоцистерналармен немесе жартылай тіркеме – автоцистерналармен мұнай өнімдерін тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам нефтепродуктов автоцистернами или полуприцепами-автоцистернами24 768 000.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.13Автомобиль көлігінің автоцистерналармен немесе жартылай тіркеме – автоцистерналармен өзге де сұйық немесе газ тәрізді жүктерді көптеп тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам прочих жидких или газообразных грузов в массе автоцистернами или полуприцепами-автоцистернами23 810 255.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.19Автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих10 904 833.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.19Автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих6 803 254.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.41.19Автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих5 041 236.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"249.50.12Табиғи газды құбырлармен тасымалдау бойынша қызметтерУслуги по транспортированию по трубопроводам природного газа2 778 164.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"251.10.11Ішкі әуе көлігінің жолаушыларды кесте бойынша тасымалдау жөніндегі қызметтеріУслуги внутреннего воздушного транспорта по перевозкам пассажиров по расписанию6 038 120.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.10.19Сақтау және қоймаға қою бойынша өзге де қызметтерУслуги по хранению ТМЦ1 203 666.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.10.19Сақтау және қоймаға қою бойынша өзге де қызметтерУслуги по хранению ТМЦ890 722.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.21.19Темір жол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерУслуги вспомогательные для железнодорожного транспорта прочие65 000 259.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.21.24Автомобиль тұрақтарының қызметтеріУслуги автомобильных стоянок1 302 165.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.21.19Темір жол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерРазмещение вагоно-цистерн22 117 606.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.21.19Темір жол көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерРазмещение вагоно-цистерн5 001 125.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.21.24Автомобиль тұрақтарының қызметтеріУслуги автомобильных стоянок212 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.21.24Автомобиль тұрақтарының қызметтеріУслуги автомобильных стоянок1 796 955.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.29.20Басқа топтамаларға енгізілмеген қосалқы көлік қызметтеріУслуги транспортные вспомогательные, не включенные в другие группировки489 514.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.29.20Басқа топтамаларға енгізілмеген қосалқы көлік қызметтеріУслуги транспортные вспомогательные, не включенные в другие группировки26 578 360.00273620000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"252.29.20Басқа топтамаларға енгізілмеген қосалқы көлік қызметтеріУслуги транспортные вспомогательные, не включенные в другие группировки4 493 244.00230000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"253.20.11Бір немесе бірнеше көлік түрімен курьерлік жеткізу бойынша қызметтерУслуги курьерские по доставке одним или несколькими видами транспорта8 123 000.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"255.10.10Күн сайын жинау және төсек-орынды ауыстырумен келушілерге тұру үшін үй-жайлар ұсыну бойынша қызметтер (шипажайларда белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын пайдалану үшін сатып алынатын үй-жайлардан басқа)Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)59 300.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"255.10.10Күн сайын жинау және төсек-орынды ауыстырумен келушілерге тұру үшін үй-жайлар ұсыну бойынша қызметтер (шипажайларда белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын пайдалану үшін сатып алынатын үй-жайлардан басқа)Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)395 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"255.10.10Күн сайын жинау және төсек-орынды ауыстырумен келушілерге тұру үшін үй-жайлар ұсыну бойынша қызметтер (шипажайларда белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын пайдалану үшін сатып алынатын үй-жайлардан басқа)Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)863 254.00710000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"255.10.10Күн сайын жинау және төсек-орынды ауыстырумен келушілерге тұру үшін үй-жайлар ұсыну бойынша қызметтер (шипажайларда белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын пайдалану үшін сатып алынатын үй-жайлардан басқа)Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)21 365 897.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"258.13.31Газеттерде жарнама хабарландыруларын орналастыруға арналған орындарды сату бойынша қызметтер, баспаУслуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, печатных522 340.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"258.13.31Газеттерде жарнама хабарландыруларын орналастыруға арналған орындарды сату бойынша қызметтер, баспаУслуги по продаже места для размещения рекламных объявлений в газетах, печатных1 902 356.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"259.13.12Кинофильмдерді, бейнеөнімдер мен телевизиялық бағдарламаларды тарату бойынша өзге де қызметтерУслуги по распространению кинофильмов, видеопродукции и телевизионных программ прочие85 200.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"261.10.11Бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдалануУслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование7 368 976.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"261.10.11Бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдалануУслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование3 060 050.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"261.10.11Бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдалануУслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование1 236 536.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"261.20.41Интернетке қол жеткізу бойынша қызметтерУслуги по доступу к Интернету 9 823 457.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"263.99.10ызметтер Ақпараттық және құқықтық қолдауУслуги по информационно-правовому обеспечению2 658 213.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"263.99.10ызметтер Ақпараттық және құқықтық қолдауУслуги по информационно-правовому обеспечению315 000.00710000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"265.11.10Өмірді сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по страхованию жизни4 205 390.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого5 300 600.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого74 231 681.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого1 829 100.00710000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтерУслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого1 070 827.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"269.20.10Қаржы тексерісін (аудит) жүргізу бойынша қызметтерУслуги по проведению ревизий финансовых (аудита)15 589 633.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"271.20.13Кешенді электромеханикалық жүйелердің талдауы және сынақтары бойынша қызметтерУслуги по испытаниям и анализу комплексных электромеханических систем2 745 670.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"271.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие19 935 407.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"271.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие1 699 230.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"271.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтерУслуги по испытаниям и анализу техническим прочие5 852 146.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"274.30.11Жазбаша аударма бойынша қызметтерУслуги по письменному переводу899 563.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтерУслуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки5 849 890.00273620100в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтерУслуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки12 260 321.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтерУслуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки27 256 000.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтерУслуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки8 166 400.00710000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"277.11.10Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын жүргізушісіз жалға беру бойынша қызметтерУслуги по аренде автомобилей и средств автотранспортных легковых без водителя18 150 639.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"277.11.10Автомобильдерді және жеңіл автокөлік құралдарын жүргізушісіз жалға беру бойынша қызметтерУслуги по аренде автомобилей и средств автотранспортных легковых без водителя1 975 000.00271000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"280.20.10Қауіпсіздік жүйесі саласындағы қызметтерУслуги в области систем безопасности28 841 355.00271010000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"280.20.10Қауіпсіздік жүйесі саласындағы қызметтерУслуги в области систем безопасности4 778 560.00750000000в течении годапо контракту2022
921040000053КонденсатАҚАО"Конденсат"296.01.19Тоқыма бұйымдарды тазарту бойынша өзге де қызметтерУслуги по химчистке2 160 000.00273620100в течении годапо контракту2022

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.