"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2022 год - ТОО СП "Ғалам"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 01.02.2022 02:34 (01.02.2022 02:34)

На <<  2022  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1 ... 2    Көрсетілген 1 - 200 ішінен 207
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"196.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки2 678 571.43711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"196.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки38 535 168.00711210000до 31.12.2022 Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"196.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки229 376 000.00711210000до 31.12.2022 Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"196.09.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де әр түрлі қызметтер Услуги различные прочие, не включенные в другие группировки17 700 000.00711210000до 31.12.2022 Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.23.25Өзге де кеңсе жабдықтарының бөліктері мен құралдары Части и принадлежности оборудования офисного прочего796135 714.29711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.23.25Өзге де кеңсе жабдықтарының бөліктері мен құралдары Части и принадлежности оборудования офисного прочего796117 857.14711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796189 285.71711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796144 642.86711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796153 571.43711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации7961357 142.86711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796189 285.71711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 796198 214.29711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары Комплект клавиатуры (шт)7961151 785.71711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 796198 214.29711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 796198 214.29711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 796198 214.29711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 796198 214.29711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796117 857.14711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтары Части и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации796126 785.71711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"011.07.11Тәттілендірілмеген және хош иістендірілмеген минералды және газдалған су Воды минеральные и газированные неподслащенные и неароматизированные796284178 570.68711210000по заявкам до 31.12.2022г.Декабрь 20212022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов839153 571.42711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.20.14Бөлшек сауда үшін қалыптарға немесе орауыштарға өлшеп оралған немесе дайын препараттар немесе бұйымдар түрінде ұсынылған зарарсыздандыру құралдары Средства дезинфицирующие, расфасованные в формы или упаковки для торговли розничной или представленные в виде готовых препаратов или изделий 112110191 169.00711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.11Қорғаныш бас киімдер және өзге де қорғаныш заттарУборы головные защитные и предметы защитные прочие73634700312 300.00711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Тұрмыстық тауарларХозяйственные товары8391892 857.14711210000В срок до 30 календарных днейДекабрь 20212022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.25Пластмассадан жасалған кеңсе және мектеп керек-жарақтарыПринадлежности канцелярские и школьные из пластмасс8391892 857.14711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки796122 321 428.5771121000060 днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналар Приборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки79615 803 571.4371121000040 днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.11.11Сутегі, аргон, асыл газдар (инертті), азот және оттегіВодород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород16634786626 785 682.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"019.20.26Газойли (дизельді отын) Газойли (топливо дизельное)1121200487 500.0071121000030 днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного77820223 214.2071121000040 днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.14.22Бір атомды спирт Спирты одноатомные 11210089 286.0071121000021 днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.11.11Сутегі, аргон, асыл газдар (инертті), азот және оттегіВодород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород51081357 142.8671121000021 днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де полиграфиялық қызметтер Услуги полиграфические прочие, не включенные в другие группировки796771 428.5671121000021 днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.23Асыл емес (бағалы емес) металдардан жасалған құжат тігетін папкаларға арналған арматура, кеңсе заттары мен кесінділер түріндегі қапсырма шегелер Арматура для скоросшивателей или папок, принадлежности канцелярские и скобы в виде полос, из металлов неблагородных (недрагоценных) 79610535 714.3071121000021 днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.50.13Шприцтер, инелер, катетерлер, канюльдер мен соларға ұқсас құралдар; басқа топтамаларға енгізілмеген офтальмологиялық және өзге де құралдар мен аспаптарШприцы, иглы, катетеры, канюли и инструменты аналогичные; приборы и приспособления офтальмологические и прочие, не включенные в другие группировки796189 285.7171121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов796416 581.24711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов796429 847.32711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов796414 924.08711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов796426 531.24711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.25.14Басқа топтамаларға енгізілмеген газды сүзу немесе тазартуға арналған жабдықтар мен аппараттар Оборудование и аппараты для фильтрования или очистки газов, не включенные в другие группировки7966527 202.60711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.14.22Бір атомды спирт Спирты одноатомные 1125141 035 514.68711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.19.72Кеуектілерінен басқа, вулканизацияланған резеңкеден жасалған еден төсеніштері мен маттарПокрытия напольные и маты из резины вулканизированной, кроме пористой778882 078.56711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного7783587 882.90711210000В течение года по заявке ЗаказчикаИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного77815810 013.35711210000В течение года по заявке ЗаказчикаИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного77878444 387.84711210000В течение года по заявке ЗаказчикаИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.19.60Эбониттен басқа, резеңкеден жасалған киім бөлшектері мен оның аксессуарларыПредметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита77872840 687.84711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"015.20.14Спорттық аяқ киімдерден басқа, үсті тоқыма материалдардан жасалған аяқ киімдер Обувь с верхом из материалов текстильных, кроме обуви спортивной 79610000480 800.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"014.19.32Фетр, киіз немесе тоқылмаған материалдардан жасалған киім Одежда, изготовленная из фетра, войлока или материалов нетканых778500070 400.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов7961220 726.76711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов7961248 086.52711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов7961253 890.08711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов79616191 240.96711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.23Өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарПрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими796307 461.30711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.16.57Бастапқы пішіндегі силикондар Силиконы в первичных формах796415 338.36711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.13.21Вакуумды сорғылар Насосы вакуумные 7961848 214.29711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.30.13Бу генераторларының бөліктеріЧасти парогенераторов8391196 428.57711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.14.13Циклсіз көмірсутектердің галоидті туындылары Галоидопроизводные углеводородов ациклических 1123267 857.13711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного7781026 785.60711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.19.60Эбониттен басқа, резеңкеден жасалған киім бөлшектері мен оның аксессуарларыПредметы одежды и ее аксессуары из резины, кроме эбонита7781089 285.70711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.50.13Шприцтер, инелер, катетерлер, канюльдер мен соларға ұқсас құралдар; басқа топтамаларға енгізілмеген офтальмологиялық және өзге де құралдар мен аспаптарШприцы, иглы, катетеры, канюли и инструменты аналогичные; приборы и приспособления офтальмологические и прочие, не включенные в другие группировки7962535 714.28711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.29Пластикадан жасалған өзге де бұйымдар Изделия из пластика прочие7962223 214.28711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.29.82Үйірткі бөліктері; сұйықтықтарды немесе газдарды сүзу немесе тазартуға арналған машиналар мен аппараттардың бөліктеріЧасти центрифуг; части машин и аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов8391625 000.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного7783178 571.43711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"017.22.11Қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан алынған жаймадан жасалған дәретханалық қағаз, қол орамал, гигиеналық немесе косметикалық салфеткалар мен сүлгі, асханалық дастархандар мен салфеткалар Бумага туалетная, платки носовые, салфетки и полотенца гигиенические или косметические, скатерти и салфетки столовые из массы бумажной, бумаги, ваты целлюлозной или полотна из волокна целлюлозного778744 642.85711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"027.20.11Бастапқы элементтер және бастапқы элемент батареялары Элементы первичные и батареи элементов первичных 7962517 857.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки8391267 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 7964105 357.12711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"027.90.33Өзге де электр жабдықтардың бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар немесе жабдықтардың электр бөліктеріЧасти электрооборудования прочего; электродетали машин или оборудования, не включенные в другие группировки7962004 464.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналар Приборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки8391446 428.57711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"027.20.11Бастапқы элементтер және бастапқы элемент батареялары Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки796108 928.50711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"024.42.25Қалыңдығы (негізін санамағанда) 0,2 мм артық емес алюминий жұқалтыр Фольга алюминиевая толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм736217 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"027.20.11Бастапқы элементтер және бастапқы элемент батареялары Части машин печатных и переплетных 796117 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.73.60Өзге де аспаптарИнструмент прочий796635 714.28711210000В течение года по заявке ЗаказчикаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.22Пластмассадан жасалған өздігінен желімденетін ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтыр және өзге де жазық формалар, өзгелерЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие плоские формы, самоклеящиеся из пластмасс, прочие736344 642.85711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"062.01.29Өзге де бағдарламалық қамтамасыз етулердің түпнұсқаларыОригиналы программных обеспечений прочих796110 178 571.43711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки8391732 794.50711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.73.60Өзге де аспаптарИнструмент прочий8391647 099.23711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки83911 785 714.29711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки83911 651 785.71711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.21Ені 20 см аспайтын, пластмассадан жасалған рулондар немесе жазық форма түріндегі ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтырЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга в рулонах или плоской формы из пластмасс, шириной не более 20 см73624440 232.24711210000В течение 110 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.21Ені 20 см аспайтын, пластмассадан жасалған рулондар немесе жазық форма түріндегі ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтырЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга в рулонах или плоской формы из пластмасс, шириной не более 20 см73610365 008.50711210000В течение 110 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"013.99.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тоқыма бұйымдары Текстильные изделия прочие, не включенные в другие группировки7363511 352.67711210000В течение 110 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"013.99.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тоқыма бұйымдары Текстильные изделия прочие, не включенные в другие группировки7363511 352.67711210000В течение 110 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.21Ені 20 см аспайтын, пластмассадан жасалған рулондар немесе жазық форма түріндегі ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтырЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга в рулонах или плоской формы из пластмасс, шириной не более 20 см73612209 785.68711210000В течение 110 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"024.42.25Қалыңдығы (негізін санамағанда) 0,2 мм артық емес алюминий жұқалтыр Фольга алюминиевая толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм736181 948.54711210000В течение 110 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки7968314 285.76711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки796278 571.44711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки796286 428.58711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки796278 571.44711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки796286 428.58711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки7964157 142.88711210000В срок до 30 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.99.40Баспа және түптеу машиналарының бөліктеріЧасти машин печатных и переплетных 7962196 428.58711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.22Пластмассадан жасалған өздігінен желімденетін ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтыр және өзге де жазық формалар, өзгелерЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие плоские формы, самоклеящиеся из пластмасс, прочие7361147 321.43711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.22Пластмассадан жасалған өздігінен желімденетін ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтыр және өзге де жазық формалар, өзгелерЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие плоские формы, самоклеящиеся из пластмасс, прочие7964200 357.1671121000090 календарных днейСентябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.11.11Сутегі, аргон, асыл газдар (инертті), азот және оттегіВодород, аргон, благородные (инертные) газы, азот и кислород5108149 107.1471121000015 календарных днейОктябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.29Пластикадан жасалған өзге де бұйымдар Изделия из пластика прочие8391073 660.70711210000В срок до 30 календарных днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.29Пластикадан жасалған өзге де бұйымдар Изделия из пластика прочие8392034 375.00711210000В срок до 30 календарных днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.50.13Шприцтер, инелер, катетерлер, канюльдер мен соларға ұқсас құралдар; басқа топтамаларға енгізілмеген офтальмологиялық және өзге де құралдар мен аспаптарШприцы, иглы, катетеры, канюли и инструменты аналогичные; приборы и приспособления офтальмологические и прочие, не включенные в другие группировки839214 732.14711210000В срок до 30 календарных днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.13.62Цианидтер, цианид оксидтері және құрама цианидтер; фульминаттар, цианаттар және тиоцианаттар; силикаттар; бораттар; пербораттар; бейорганикалық қышқыл тұздары немесе өзге де пероксикислоттарЦианиды, оксиды цианидов и цианиды комплексные; фульминаты, цианаты и тиоцианаты; силикаты; бораты; пербораты; соли кислот неорганических или пероксикислот прочие16624 464.30711210000В срок до 30 календарных днейНоябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"022.29.22Пластмассадан жасалған өздігінен желімденетін ленталар, тақталар, кесінділер, табақтар, пленка, жұқалтыр және өзге де жазық формалар, өзгелерЛенты, плиты, полосы, листы, пленка, фольга и прочие плоские формы, самоклеящиеся из пластмасс, прочие7361741 517.8671121000090 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"016.21.22Блоктар, тақталар, діңгектер немесе профильдер түріндегі сығымдалған ағаш Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилей7961034 921.4071121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"016.21.12Блоктар, тақталар, діңгектер немесе профильдер түріндегі сығымдалған ағаш Древесина прессованная в виде блоков, плит, брусьев или профилей796823 571.4471121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"014.12.30Өзге де жұмыс киімдері Одежда рабочая прочая7151011 785.7071121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.49.12Ағашты, тығынды, сүйекті, эбонитті, қатты пластмассаларды немесе осыған ұқсас қатты материалдарды өңдеуге арналған станоктар; гальваникалық жабындарға арналған жабдықтарСтанки для обработки дерева, пробки, кости, эбонита, пластмасс твердых или материалов твердых аналогичных; оборудование для гальванопокрытия7961016 342.9071121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.94.11Басқа топтамаларға енгізілмеген, қара металдардан жасалған кескіш бұрандасы бар бұйымдар Изделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки16621 571.4471121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.93.14Шеге, жапсырма шегелер, сызба жапсырма шегелері, қапсырма шегелер және осыған ұқсас бұйымдар Гвозди, кнопки, кнопки чертежные, скобы и изделия аналогичные 73619 821.4371121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.94.12Қара металдардан жасалған өзге де кеспейтін бекіту бұйымдары Изделия крепежные ненарезные из металлов черных прочие73611 964.2971121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"016.21.14Ағаштан және басқа да ағашталған материалдардан жасалған ағашты – талшықты тақталар Плиты древесно-волокнистые из древесины и материалов одревесневших, прочих83919 821.4371121000015 календарных днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.23.25Өзге де кеңсе жабдықтарының бөліктері мен құралдары Части и принадлежности оборудования офисного прочего79612 491 071.4371121000090 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки83911 205 357.1471121000090 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"013.96.16Техникалық қажеттіліктерге арналған бұйымдар мен тоқыма тауарлары (білтелерді, газокалильді торларды, шлангілер, тасымалдағыштар мен конвейерлерге арналған ленталар мен бауларды, електерге арналған маталарды және сүзгілі маталарды қоса алғанда)Изделия и товары текстильные для нужд технических (включая фитили, сетки газокалильные, шланги, ленты и ремни для транспортеров и конвейеров, ткани для сит и ткань фильтровальную)7361145 000.0071121000060 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки8391240 705.2371121000090 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналар Приборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки839114 733 000.00711210000до 31.12.2022 годаАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.25.14Жеткізу және шығару желдету қондырғысы (комп.)Приточно-вытяжная вентиляционная установка (комп.)83918 307 260.71711210000до 31.12.2022 годаАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки839110 782 934.00711210000до 31.12.2022 годаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки83917 191 403.10711210000до 31.12.2022 годаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"026.30.40Антенналар мен барлық түрдегі шағылыстырғыштар және олардың бөліктері; радио және теледидарлық таратқыштар мен теледидарлық камералардың бөліктеріАнтенны и отражатели всех видов и их части; части радио и телевизионных передатчиков и телевизионных камер839113 395 750.00711210000до 31.12.2022 годаАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки839112 500 000.00711210000до 31.12.2022 годаМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.59.41Майлайтын материалдарМатериалы смазочные 83911 785 714.29711210000до 31.12.2022 годаИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки83914 464 285.71711210000до 31.12.2022 годаАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"020.59.41Майлайтын материалдарМатериалы смазочные 83911 785 714.29711210000до 31.12.2022 годаМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдар Конструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия7963154 695.54711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.73.60Өзге де аспаптарИнструмент прочий7966103 853.52711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдар Конструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия7962116 823.20711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"028.41.40Металл өңдеу станоктарына арналған бөлшектер мен құралдарЧасти и приспособления к станкам металлообрабатывающим7966261 562.50711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"027.90.33Өзге де электр жабдықтардың бөлшектері; басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар немесе жабдықтардың электр бөліктеріЧасти электрооборудования прочего; электродетали машин или оборудования, не включенные в другие группировки79614374 287.48711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"025.99.29Басқа топтамаларға енгізілмеген бағалы емес металдардан жасалған өзге де металл бұйымдарИзделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в другие группировки79620196 392.80711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"261.10.43Сымды желілер бойынша кең жолақты Интернетке қатынау жөніндегі қызметтерУслуги доступа к сети интернет910 714.29711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"261.10.20Байланыс қызметтеріУслуги связи492 857.14711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50Documentolog электрондық құжат айналымы жүйесін лицензиялы қолдаулицензионная поддержка системы электронного документооборота Documentolog1 621 173.00711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"295.11.10Картриджді толтыру қызметіУслуга по заправке картриджей (усл)178 571.43711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"262.09.20Домен және хостинг қызметтеріУслуги по предоставлению домена и хостинга3 360.00711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтер Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения878 467.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50SSL қауіпсіздік сертификатын ұсыну бойынша қызметтер (конв.)Услуги по предоставлению сертификата безопасности SSL (усл.)14 700.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"253.20.11Бір немесе бірнеше көлік түрімен курьерлік жеткізу бойынша қызметтерУслуги по курьерской доставке почты в соответствии с технической спецификацией669 642.85711210000по заявкам до 31.12.2022г.Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"279.11.11Ұшақтарда орындарды брондау бойынша қызметтерУслуги по бронированию и продаже проездных билетов625 000.00711210000по заявкам до 31.12.2022г.Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"218.12.11Почта маркаларын; елтаңбалық маркаларды, титулды құжаттарды; смарт-карталарды, чектерді және өзге де бағалы қағаздарды басып шығару бойынша қызметтерУслуги по печатанию марок почтовых; марок гербовых, титульных документов; смарт-карт, чеков и ценных бумаг прочих392 857.14711210000по заявкам до 31.12.2022г.Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"281.21.10Ғимаратты жалпы жинау бойынша қызметтерКлининговые услуги4 464 285.71711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"269.10.16Нотариалдық қызметтерУслуги нотариальные133 928.57711210000по заявкам до 31.12.2022г.2022-01-01T00:00:00.0002022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.39.13Құрлық көлігінің жолаушыларды кесте бойынша арнайы тасымалдау жөніндегі өзге де қызметтеріУслуги сухопутного транспорта по специальным перевозкам пассажиров по расписанию прочие8 642 857.14711210000до 31.12.2022 года2022-01-01T00:00:00.0002022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"274.30.11Жазбаша аударма бойынша қызметтерУслуги по письменному переводу42 857.14711210000по заявкам до 31.12.2022г.Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"256.10.19Тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтер Услуги по обеспечению питанием прочие357 142.85711210000по заявкам до 31.12.2022г.Январь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"262.09.20Мемлекеттік сатып алу веб-порталын пайдалану (қол жеткізу) қызметіУслуга по использованию (доступу) веб-портала государственных закупок178 571.42711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"262.09.20Mitwork ақпараттық ресурстарына (платформасына) қол жетімділікті ұсыну бойынша қызметтерУслуги по предоставлению доступа к информационным ресурсам (платформа) Mitwork73 571.42711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.32.12Жүргізушімен автокөлікті жалға алу қызметіУслуги аренды легкового автотранспорта с водителем4 464 285.71711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"282.99.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де коммерциялық қосалқы қызметтер Услуги вспомогательные коммерческие прочие, не включенные в другие группировки446 428.57711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"277.12.19Ножничный электрический подъемник, в соответствии с технической спецификациейНожничный электрический подъемник, в соответствии с технической спецификацией3 883 928.57711210000В течение года по заявке ЗаказчикаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"277.12.19Коленчатый подъемник, в соответствии с технической спецификациейКоленчатый подъемник, в соответствии с технической спецификацией7 767 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.41.20Жүк көліктері құралдарын жүргізушісімен жалға беру бойынша қызметтерУслуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем6 991 071.43711210000В течение года по заявке ЗаказчикаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.41.20Жүк көліктері құралдарын жүргізушісімен жалға беру бойынша қызметтерУслуги по аренде грузовых транспортных средств с водителем7 250 000.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"252.10.19Сақтау және қоймаға қою бойынша өзге де қызметтерУслуги по хранению и складированию прочие16 964 285.71711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"274.90.19Пайдалану біліктілігіОперационная квалификация128 000 000.00711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20232022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки133 928.5771121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки62 500.0071121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки89 285.7171121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки139 285.7171121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки89 285.7171121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки89 285.7171121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтерУслуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки89 285.7171121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтер Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения200 000.00711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки12 000 000.00711210000до 31 мая 2022 годаЯнварь 20232022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтер Обновление версий (усл.)150 000.00711210000до 31.12.2022 годаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.41.19Автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих1 741 071.42711210000В течение года по заявке ЗаказчикаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"233.12.29дизельді жүк көтергіштерге техникалық қызмет көрсетуТО дизельного погрузчика267 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаНоябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"233.13.11Өлшеуге, тестілеу мен навигацияға арналған аспаптар мен құралдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации35 714 285.7171121000060 днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50TVAC2 қателерін жою қызметтеріУслуги по устранению ошибки TVAC222 321 428.5771121000040 днейМарт 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Лазерлік трекерді оқытуОбучение по лазерному трекеру1 785 714.2971121000060 днейСентябрь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"296.09.19Қосалқы мердігерлердің қызметтеріУслуги субподрядных организаций4 848 716.9671121000060 днейИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"261.10.30KSAT телекоммуникация желісінің деректері бойынша қызметтерУслуги KSAT по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным81 423 022.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтерУслуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения(усл)528 210.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"261.10.43Сымды желілер бойынша кең жолақты Интернетке қатынау жөніндегі қызметтерУслуги доступа к сети интернет967 680.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"261.20.11Ұялы байланыс қызметтері – рұқсат және пайдалануУслуги мобильной связи - доступ и пользование25 088.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораАвгуст 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"284.25.11Өрт сөндіргішті қуаттау қызметіУслуги по перезарядке огнетушителей (усл)53 571.4371121000045 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"271.20.19Жұмыс орындарын сертификаттау жөніндегі қызметтерУслуги по проведению аттестации рабочих мест892 857.1471121000090 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"296.01.19Тоқыма бұйымдарды тазарту бойынша өзге де қызметтерУслуги по стирке халатов267 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"233.12.18Өнеркәсіптік тұрмыстық емес жабдықтарды салқындату және желдетуді жөндеу және техникалық қызмет көрсетуУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования холодильного и вентиляционного промышленн248 724.49711210000В течение года по заявке ЗаказчикаАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтер Услуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки1 785 714.29711210000В течение года по заявке ЗаказчикаИюль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.42.19Тасымалдау бойынша өзге де қызметтерУслуги по перевозкам прочие1 289 285.71711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"253.20.11Бір немесе бірнеше көлік түрімен курьерлік жеткізу бойынша қызметтерУслуги по курьерской доставке почты в соответствии с технической спецификацией64 285.71711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"265.12.12Науқастанудан сақтандыру бойынша қызметтер Услуги по страхованию от болезней357 142.86711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"233.13.11Метрологиялық қолдау қызметіУслуги по метрологическому обеспечению (усл)12 320 300.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"233.13.11Бөлшектерге қарсы қызмет көрсетуУслуги по техническому обслуживанию счетчиков частиц (усл)632 142.85711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"258.29.50Компьютерлік бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану құқығына лицензия беру бойынша қызметтер Услуги по предоставлению лицензий на право использования компьютерного программного обеспечения178 571.43711210000В течение года по заявке ЗаказчикаФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтер Услуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки267 857.14711210000В течение года по заявке ЗаказчикаИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"270.22.11Стратегиялық басқару бойынша кеңес беру қызметтеріПроведение 2-го надзорного аудита, в том числе расширение области сертификации649 000.00711210000В течение года по заявке ЗаказчикаЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"265.12.12Науқастанудан сақтандыру бойынша қызметтер Услуги по страхованию от болезней625 000.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораИюнь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"265.12.12Науқастанудан сақтандыру бойынша қызметтер Услуги по страхованию от болезней12 321 429.00711210000В течении 12 месяцев с даты подписания договораМай 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"245.20.21Арнайы техникалық жабдықтарға қызмет көрсетуОбслуживание специального технического оборудования3 901 786.00711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"282.19.13Құжаттарды дайындау бойынша қызметтер және өзге де мамандандырылған кеңселік қосалқы қызметтер Услуги по подготовке документов и услуги офисные специализированные вспомогательные прочие321 428.57711210000В срок до 30 календарных днейФевраль 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.42.19Тасымалдау бойынша өзге де қызметтерУслуги по перевозкам прочие107 142.86711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"253.20.11Бір немесе бірнеше көлік түрімен курьерлік жеткізу бойынша қызметтерУслуги по курьерской доставке почты в соответствии с технической спецификацией35 714.29711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтер Услуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки763 392.86711210000В срок до 30 календарных днейАпрель 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.42.19Тасымалдау бойынша өзге де қызметтерУслуги по перевозкам прочие245 535.71711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.42.19Тасымалдау бойынша өзге де қызметтерУслуги по перевозкам прочие751 339.29711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.42.19Тасымалдау бойынша өзге де қызметтерУслуги по перевозкам прочие3 348 214.29711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"249.42.19Тасымалдау бойынша өзге де қызметтерУслуги по перевозкам прочие133 928.57711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтер Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого160 714.29711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"252.10.19Сақтау және қоймаға қою бойынша өзге де қызметтер Услуги по хранению и складированию прочие117 857.14711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"252.10.19Сақтау және қоймаға қою бойынша өзге де қызметтер Услуги по хранению и складированию прочие128 571.43711210000В срок до 30 календарных днейЯнварь 20222022
100440019075 ТОО "Ghalam"ТОО "Ghalam"285.59.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, кәсіби білім беру саласындағы өзге де қызметтер Услуги в области профессионального образования прочие, не включенные в другие группировки968 800.00711210000до 31.12.2022 годаМарт 20222022

     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.