"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2021 год - ТОО "Шымкент кус"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 05.02.2021 16:27 (05.02.2021 16:27)

На <<  2021  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 27 ішінен 27
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11бидай пшеница16850042 000 000.00790000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11бидай пшеница168500,00036 750 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11бидай пшеница168500,00042 000 000.00595000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11бидай пшеница168500,00036 000 000.00514055000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11күнбағыс майымасло подсолнечное16812037 200 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.20жүгері дәндерізерна кукурузы1681008 000 000.00631010000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'010.41.41күнбағыс құнарлы малазығышрот подсолнечный16840044 880 000.00631010000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'010.61.22мука кормовая животного происхожденияжануарлардан алынатын азықтық ұн116300,0003 000 000.00271010000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11полножирная экструдированная соятолық майы бар соя166200006 000 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-иббвакцина авивак-ибб640100500 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-оспавакцина авивак-оспа640100500 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-нбвакцина авивак-нб6401501 000 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-нбвакцина авивак-нб6401501 200 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-иббвакцина авивак-ибб64050200 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-пневмо-нбвакцина авивак-пневмо-нб64050600 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-ибк-нб+сся-76вакцина авивак-ибк-нб+сся-76640801 300 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-нбвакцина авивак-нб640250500 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21вакцина авивак-ибквакцина авивак-ибк640300789 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11арпаячмень16825013 000 000.00111010000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21лизин моногидрохлорид лизин моногидрохлориді16615001 000 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.20.21DL-метионинDL-метионин16650006 000 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'017.21.13жұмыртқа науаларылотки для яиц79615000000170 000 000.00271010000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.10.20оллзайм вегпрооллзайм вегпро1668001 500 000.00710000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'021.10.20микосорб микосорб 16615005 000 000.00710000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'001.11.11соя шротышрот соевый1686518 000 000.00750000000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'010.41.24тазартылмаған күнбағыс майымасло подсолнечное нерафинированное168206 000 000.00511010000в течении годапо контракту2021
060740000312ЖШС 'Шымкент кұс'ТОО 'Шымкент кус'017.21.11өздігінен жабысатын затбелгісамоклеющаяся этикетка7964000001 500 000.00511000000в течении годапо контракту2021

Срок редактирования по выданному разрешению истек 12.02.2021 15:12:52.
     

Жүйеге кіру

Мен, «Қазақстандық қамту» Интернет порталы» ақпараттық жүйесінің (бұдан әрі – Жүйе) пайдаланушысы, Жүйенің интернет-ресурсында жұмысты жалғастыра отырып, "Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370 Заңына сәйкес жүзеге асырылған барлық іс-әрекеттер үшін жауапкершілік артатынымды растаймын.