"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2021 год - Консорциум "ISKER" ТОО

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 05.01.2021 22:24 (05.01.2021 22:24)

На <<  2021  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 105 ішінен 105
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.35Әйелдерге немесе қыз балаларға арналған, трикотаждан басқа шалбарлар, көкрекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальников), кроме трикотажных, женские или для девочек839122 966 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)112829239244 625 505.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.13.14Сұйықтық айдауға арналған орталықтан тепкіш сорғылар; өзге де сорғыларНасосы центробежные для перекачки жидкостей; насосы прочие796920 817 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.20Крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктеріЧасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной166155553 500 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.14Кернеуі 1000 В жоғары өзге де (жоғары вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 В (высоковольтное) прочие0064239288 812 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО032.99.59Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де түрлі бұйымдарИзделия различные прочие, не включенные в другие группировки7969367 749.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.42.26Алюминийден жасалған үлкен және кіші диаметрлі құбырлар немесе құбырларға арналған фитингтерТрубы диаметров большого и малого или фитинги для труб из алюминия0069953 566 706.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.23Өзге де материалдармен үйлесімде табақты металдан жасалған төсемдер мен осыған ұқсас қымтағыштарПрокладки и уплотнения аналогичные из металла листового в сочетании с материалами прочими79611625 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.64.10Құрылыстық ерітінділерРастворы строительные796115463 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.99.11Қара металдан, мыстан немесе алюминийден жасалған раковиналар, жуғыштар, ванналар, басқа санитарлық-техникалық бұйымдар және олардың бөліктеріРаковины, мойки, ванны, изделия санитарно-технические прочие и их части из металлов черных, меди или алюминия7965107 960.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.23.14Пластмассадан жасалған есіктер, терезелер, есіктерге арналған қораптар мен терезе рамалары, есік табалдырықтары, терезе қақпақтары, жалюзи және ұқсас бұйымдар мен олардың бөлшектеріДвери, окна, коробки для дверей и рамы оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и изделия аналогичные и их части из пластмасс79639 019 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.30.22Бояулар мен лактар; дайын сиккативтерКраски и лаки; сиккативы готовые112210810 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.43Гидравликалық тежегіш сұйықтықтары; антифриздар мен антимұздатқыштарЖидкости тормозные гидравлические; антифризы и антиобледенители11286775 466 823.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.13Іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған майлы, жанармай және ауаны сіңіретін сүзгілерФильтры масляные, бензиновые и всасывающие воздушные для двигателей внутреннего сгорания7962193 887 551.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий7961124 032 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.20.23Никель-кадмийлі, никель-гидридті, литий-ионды, литий-полимерлі, никель-темір және өзге де электр аккумуляторларыАккумуляторы электрические никель-кадмиевые, никель-гидридные, литиево-ионные, литиево-полимерные, никель-железные и прочие79652 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.49.21Аспапты бекітуге арналған құралдар және өздігінен ашылатын бұранда кесетін бастиектерПриспособления для закрепления инструмента и самооткрывающиеся резьбонарезные головки796526013 152 190.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.43.23Мырыш шыбықтар, өзектер, профильдер мен сымдар; мырыш тақталар, табақтар, кесінділер, лента мен жұқалтырПрутки, стержни, профили и проволока цинковые; плиты, листы, полосы, лента и фольга цинковые7964005 360 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО015.20.14Спорттық аяқ киімдерден басқа, үсті тоқыма материалдардан жасалған аяқ киімдерОбувь с верхом из материалов текстильных, кроме обуви спортивной796141117 638 067.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.15.26Әмбебап түрлерін қоса алғанда, муфталар мен топсалы қосылыстарМуфты и соединения шарнирные, включая универсальные796102717 459 968.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)11223965546 732 725.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.11.42Қуаттылығы аз өзге де трансформаторлар (16 кВА артық емес)Трансформаторы прочие малой мощности (не более 16 кВА)7961525 732 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные79624950 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО010.89.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тамақ өнімдеріПродукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки7961086569 201.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.24Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков79630781 496.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.24Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа шалбарлар, көкірекшесі және баулары бар комбинезондар, бриджилер және шортылар (суға түсетіндерден басқа)Брюки, комбинезоны с нагрудниками и лямками, бриджи и шорты (кроме купальных), кроме трикотажных, мужские или для мальчиков796123036 506 400.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.13.21Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа пальто, жадағайлар, күләпарасы бар жадағайлар, жылы күртешелер (шаңғы тебуге арналғандарды қосқанда), ветровкалар, штормовкалар және ұқсас бұйымдарПальто, плащи, плащи с капюшонами, куртки теплые (включая лыжные), ветровки, штормовки и изделия аналогичные, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков7962009 302 842.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)112318455 254 425.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналарПриборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки79665 768 920.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.45.22Конструкцияларда қолдануға, өзектер мен оқшаулау сымдар, эмальданған сымдарға арналған өзектер, шыбықтар мен профильдерден басқа никельден жасалған шыбықтар, өзектер, профильдер мен сымдарПрутки, стержни, профили и проволока из никеля, кроме стержней, прутков и профилей, предназначенных для использования в конструкциях, стержней и проволоки изоляционной, проволоки эмалированной1662945 384 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.20.12Мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған, тігіссіз, болат кигізу және бұрғылау құбырларыТрубы обсадные и буровые для бурения скважин нефтяных и газовых, бесшовные, стальные0062189 552 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.59.41Майлайтын материалдарМатериалы смазочные7961277 112 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.14Кернеуі 1000 В жоғары өзге де (жоғары вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 В (высоковольтное) прочие79650252 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.20.11Бастапқы элементтер және бастапқы элемент батареяларыЭлементы первичные и батареи элементов первичных79669017 932 467.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.73.30Басқа қол аспабыИнструмент ручной прочий79621 046 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналарПриборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки79684117 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО013.99.19Басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тоқыма бұйымдарыТекстильные изделия прочие, не включенные в другие группировки0554032011 895 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО023.20.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, отқа төзімді цементтер, құрылыс ерітінділері, бетондар мен оған ұқсас құрамдарЦементы огнеупорные, растворы строительные, бетоны и составы аналогичные, не включенные в другие группировки796171515 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.21.30Өзге материалдармен арматураланбаған немесе құрамдастырылмаған пластмассадан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр мен кесінділерПлиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные или некомбинированные с материалами прочими7965502 090 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.12.30Өзге де жұмыс киімдеріОдежда рабочая прочая7961900039 044 040.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.20Крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктеріЧасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной05528808 880 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО017.23.13Қағаз бен қатырма қағаздан жасалған тіркеу журналдары, бухгалтерлік кітапшалар, құжат тігетін папкалар, бланкілер және өзге де кеңсе керек-жарақтарыЖурналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона79611001 430 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.20Крандар мен клапандардың және осыған ұқсас арматураның бөліктеріЧасти кранов и клапанов и арматуры аналогичной796530848 482.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.12Раковиналар, жуғыштар, биде, унитаз, ванналарға арналған крандар, шұралар, клапандар және осыған ұқсас арматура; орталықтан жылыту радиаторларына арналған шұраларКраны, вентили, клапаны для раковин, моек, биде, унитазов, ванн и арматура аналогичная; вентили для радиаторов центрального отопления796703 390 800.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.11Басқа топтамаларға енгізілмеген, қара металдардан жасалған кескіш бұрандасы бар бұйымдарИзделия с резьбой нарезанной из металлов черных, не включенные в другие группировки7961109816 647 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.12.32Кернеуі 1000 В жоғары электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған аппаратурамен жабдықталған тарату қалқандары және басқа панельдерЩиты распределительные и панели прочие, оборудованные аппаратурой для отключения, переключения или защиты электрических цепей на напряжение свыше 1000 В7961816 093 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.66Басқа топтамаларға енгізілмеген, өлшеу және бақылауға арналған аспаптар, құралдар мен машиналарПриборы, инструменты и машины для измерения или контроля, не включенные в другие группировки79612 444 288.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные7966850 620.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.14.13Таратушы клапандар, шибер тиектер, шар клапандар және өзге де клапандарКлапаны распределительные, затворы шиберные, клапаны шаровые и прочие7965130 500 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.20.40Компьютерлер мен ақпаратты өңдеуге арналған өзге де машиналардың бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности компьютеров и машин прочих для обработки информации79640015 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО028.29.22Өрт сөндіргіштер, бүріккіш құрылғылар, бу ағынды немесе құм ағынды машиналар және осыған ұқсас механикалық құрылғылар (ауыл шаруашылығында қолдануға арналған құрылғылардан басқа)Огнетушители, устройства распылительные, машины пароструйные или пескоструйные и устройства механические аналогичные (кроме устройств для использования в сельском хозяйстве)796302910 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.94.12Қара металдардан жасалған өзге де кеспейтін бекіту бұйымдарыИзделия крепежные ненарезные из металлов черных прочие796261 742 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.20.22Сыртқы диаметрі 406,4 мм жоғары, мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылауға арналған болат дәнекерленген, кигізу және бұрғылау құбырларыТрубы обсадные и буровые для бурения скважин нефтяных и газовых, сварные, с наружным диаметром свыше 406,4 мм, стальные7961021 532 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.40.39Электр шамдар және басқа жарықтандыру құрылғыларыЛампы электрические и устройства осветительные прочие7961010909 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.32.14Кернеуі 1000 В жоғары өзге де (жоғары вольтты) электр сымдары мен кабелдеріПровода и кабели электрические на напряжение свыше 1000 В (высоковольтное) прочие0061421 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО014.14.21Ерлерге немесе ұл балаларға арналған, трикотаждан басқа жейделер мен көйлектерСорочки и рубашки, кроме трикотажных, мужские или для мальчиков796100718 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО022.29.29Пластикадан жасалған өзге де бұйымдарИзделия из пластика прочие796250414 523 200.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.33.30Қапталған болат табағынан жасалған панель сэндвичіСэндвич панели из покрытого стального листа055404 642 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.33.30Қапталған болат табағынан жасалған панель сэндвичіСэндвич панели из покрытого стального листа7963605 400 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО008.12.12Түйіршіктер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; ұсақтас, малтатас, қиыршықтас немесе уатылған тасГранулы, крошка каменная и порошок каменный; галька, гравий, щебень или камень дробленый796151511 059 125.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО013.94.11Өсімдік тоқыма талшықтарынан жасалған жіпті – арқанды бұйымдар, арқандар, арқан сымдар және шпагаттарИзделия канатно-веревочные, канаты, тросы и шпагат из волокон текстильных растительных796377539 770.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО020.41.44тазалағыш пасталар, ұнтақтар және басқа тазалағыш құралдарПасты чистящие, порошки и средства чистящие прочие79612762 550 714.43231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО027.33.13Басқа топтамаларға енгізілмеген, штепсель ашалар мен розеткалар және электр тізбектерін ажырату, ауыстырып қосу немесе қорғауға арналған өзге де аппаратураВилки и розетки штепсельные и аппаратура прочая для отключения, переключения или защиты электрических цепей, не включенные в другие группировки7966309 217 533.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО024.31.30Тоттанбайтын болаттан жасалған суықтай тартылған шыбықтар (өзектер) мен профильдерПрутки (стержни) и профили холоднотянутые из стали нержавеющей79610226 240.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО026.51.70Термостаттар, маностаттар және автоматты реттеу немесе басқаруға арналған өзге де аспаптар мен аппаратураТермостаты, маностаты и приборы и аппаратура для автоматического регулирования или управления прочие796217 550 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО025.11.23Қара металдан немесе алюминийден жасалған өзге де конструкциялар, конструкциялар бөліктері, тақталар, шыбықтар, бұрыштар, профильдер мен ұқсас бұйымдарКонструкции прочие, части конструкций, плиты, прутки, уголки, профили и изделия аналогичные из металлов черных или алюминия796708 500 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО013.92.21Буып – түйетін қаптар мен пакеттерМешки и пакеты упаковочные796492177 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО141.00.40тұрғын емес ғимараттарды салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыработы строительные по возведению нежилых зданий (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)1 845 384 904.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.12.19өзге де жобалау бойынша инженерлік қызметтеруслуги инженерные по проектированию прочему156 923 700.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского20 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО268.20.12меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтеруслуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого81 458 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского40 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО286.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтеруслуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки12 607 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдаланууслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование4 060 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки5 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.10.11орындаушы қызметкерді іздеу бойынша қызметтеруслуги по поиску исполнительского персонала40 600 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО278.30.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де қызметкерлермен қамтамасыз ету бойынша қызметтеруслуги по обеспечению персоналом прочим, не включенные в другие группировки15 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО249.41.19автомобиль көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріуслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов прочих300 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО243.99.70құрылысты монтаждау және салу жөніндегі жұмыстарработы по монтажу и возведению сооружений45 384 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского40 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского55 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки25 700 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО238.11.69өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтеруслуги по вывозу отходов неопасных прочих32 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО284.24.19күзет қызметыуслуги охраны40 135 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки100 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки27 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки66 500 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки132 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО255.90.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де тұру орындарының қызметтеріуслуги прочих мест проживания, не включенных в другие группировки73 700 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО285.60.10қосалқы білім беру қызметтеріуслуги образовательные вспомогательные3 500 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО271.20.19техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтеруслуги по испытаниям и анализу техническим прочие54 395 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО251.10.13авиажелінің қызмет атқаруларыуслуги авиалиний2 152 200.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО281.29.11дезинфекция және дезинсекция бойынша қызметтеруслуги по дезинфекции и дезинсекции10 539 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО285.60.10қосалқы білім беру қызметтеріуслуги образовательные вспомогательные10 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО261.10.11бекітілген телефон қызметтері – рұқсат және пайдаланууслуги телефонные фиксированные - доступ и пользование9 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.32.10өнеркәсіптік және азаматтық құрылысқа арналған машиналар мен жабдықтарды жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде машин и оборудования для строительства промышленного и гражданского35 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.12.19басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки32 828 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО277.12.19өзге де көлік құралдарын жүргізушісіз жалға беру бойынша қызметтеруслуги по аренде средств транспортных прочих без водителей33 626 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО233.17.19басқа топтамаларға енгізілмеген, өзге де көлік жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтеруслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования транспортного прочего, не включенного в другие группировки5 595 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО286.90.15Медициналық зертханалардың қызметтеріУслуги медицинских лабораторий18 600 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО270.22.17Бизнес-үдерісті басқару бойынша қызметтерУслуги по управлению бизнес-процессом23 762 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО253.20.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де курьерлік қызметтерУслуги курьерские прочие, не включенные в другие группировки3 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО249.39.33Жергілікті және чартерлік автобустардың жолаушыларды кесте бойынша емес тасымалдау жөніндегі қызметтеріУслуги местных и чартерных автобусов по перевозкам пассажиров не по расписанию138 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО269.20.23Бухгалтерлік есепке алу саласындағы қызметтерУслуги в области бухгалтерского учета18 000 000.00231010000202120212021
050840001729Консорциум "ISKER" ЖШСКонсорциум "ISKER" ТОО269.10.19өзге де заң қызметтеріуслуги юридические прочие9 753 000.00231010000202120212021

     

Жүйеге кіру