"Қазақстандық қамту" интернет порталы

"Қазақстандық қамту" интернет порталы. Қазақстандық тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді өндірушілердің интернет-порталы

Годовой план закупок на 2020 год - "Джей Ти Ай Казахстан"

Статус сдачи отчета: Отчет сдан 28.01.2020 15:27 (28.01.2020 15:27)

На <<  2020  >>


Сатып алудағы белгіленген жолдар қызыл түспен қателердің барын көрсетеді.
 1    Көрсетілген 1 - 182 ішінен 182
ДействияБИН заказчикаНаименование заказчикаКод предмета закупаКод ТРУ по КПВЭДНаименование и краткое (дополнительное) описание приобретаемых ТРУКод единицы измеренияОбъем закупки в натуральном выраженииПланируемая сумма закупа, тенгеМесто проведения закупокСрок проведения закупокСрок поставки товара, выполнения работ, оказания услугГод плана закупок
на государственном языкена русском языкена государственном языкена русском языке
1234567891011121314
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.93.33Темекіні өңдеуге арналған жабдықтардың бөліктері Части оборудования для обработки табака8391505 830 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.13.31Сұйықтық сорғыларының және сұйықтық көтергіштерінің бөліктері Части насосов для жидкостей и подъемников жидкостей8391485 775.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.93.19Басқа топтамаларға енгізілмеген темекі өнімдерін өндіруге арналған жабдық Оборудование для производства изделий табачных, не включенное в другие группировки8391318 368 328.21190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'025.2Металл цистерналар, резервуарлар мен контейнерлер Цистерны, резервуары и контейнеры металлические4701211 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'006.20.10Сұйық немесе газ тәрізді күйдегі табиғи газГаз природный в жидком или газообразном состоянии113154401.5271812459110 808 106.90190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.25Өнеркәсіптік тоңазытқыш және желдеткіш жабдықтарыОборудование холодильное и вентиляционное промышленное470127 825 843.51190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.25.1Жылу алмастыру құрылғысы; тоңазытқыш жабдығы және ауаны баптауға арналған жабдық Устройства теплообменные; оборудование холодильное и оборудование для кондиционирования воздуха7961158 250.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'027.20.22Піспекті қозғалтқыштарды іске қосуға арналған қорғасынды-қышқылды электр аккумуляторларынан басқа қорғасынды-қышқылды электр аккумуляторлары Аккумуляторы электрические свинцово-кислотные, кроме аккумуляторов свинцово-кислотных для запуска поршневых двигателей83919 368 700.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.93.33Темекіні өңдеуге арналған жабдықтардың бөліктері Части оборудования для обработки табака839182 483 890.15190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'035.11.10Электр энергиясыЭлектроэнергия2141148 904 729.54190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'019.20.26Газойли (дизельді отын) Газойли (топливо дизельное)1121113 429.39190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'029.10.2Жеңіл жолаушылар автомобильдері Автомобили легковые пассажирские796122 312 301.07190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'026.20.1Электрондық-есептеуіш техника, оның бөлшектері мен керек-жарақтарыТехника электронно-вычислительная, ее детали и принадлежности796130 713 553.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'019.20.26Газойли (дизельді отын) Газойли (топливо дизельное)11210318516 142 275.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'001.25.1Өзге де жемістер және жидектер Ягоды и плоды прочие166200384 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'010.82.22Құрамында тәттілендірілген какао-ұнтақтан басқа, какао бар , кесекше, пластина немесе тақталардағы шоколад және өзге де дайын тамақ өнімдері Шоколад и прочие продукты пищевые готовые, содержащие какао, кроме какао-порошка подслащенного, в брикетах, пластинах или плитках5111281700 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'010.83.11Кофеинсіз немесе қуырылған кофе Кофе без кофеина или жареный1665602 288 284.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'014.12.11Ерлерге немесе ұл балаларға арналған комплектілер, күртешелер және жұмыс пиджактары Комплекты, куртки и пиджаки рабочие, мужские или для мальчиков83945872 518 705.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.23.13Қағаз бен қатырма қағаздан жасалған тіркеу журналдары, бухгалтерлік кітапшалар, құжат тігетін папкалар, бланкілер және өзге де кеңсе керек-жарақтарыЖурналы регистрационные, книги бухгалтерские, скоросшиватели, бланки и принадлежности канцелярские прочие из бумаги и картона8397047825 684 223.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'019.20.21Моторлы отын (жанар май, оның ішінде авиациялы)Топливо моторное (бензин, в том числе авиационный)111853629112 352 187.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'020.41.32Жуғыш құралдарСредства моющие 83922002 712 820.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'022.11.13Автобустарға немесе жүк автомобильдеріне, авиацияға арналған жаңа пневматикалық резеңке шиналар Шины резиновые пневматические новые для автобусов или автомобилей грузовых, для авиации79680015 411 443.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'022.29.23Пластмассадан жасалған күнделікті тұрмыстық асханалық, ас үйлік, дәретханалық және өзге де заттар Предметы домашнего обихода столовые, кухонные, туалетные и прочие из пластмасс8397730001 902 158.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'023.13.14Дьюар ыдыстарына және өзге де вакуумдық ыдыстарға арналған шыны колбалар Колбы стеклянные для сосудов Дьюара и сосудов вакуумных прочих 83947515 388 480.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'023.41.12Фарфордан басқа жасалған асханалық, ас үйлік, өзге де шаруашылық бұйымдары және дәретхана керек-жарақтарыИзделия столовые, кухонные, хозяйственные прочие и принадлежности туалетные, кроме из фарфора8398029 541.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'026.20.30Ақпаратты автоматтандырылған өңдеуге арналған өзге де машиналар құрылғылары; басқа топтамаларға енгізілмеген ақпаратты өңдеуге арналған машиналарУстройства прочие машин для автоматизированной обработки информации; машины для обработки информации, не включенные в другие группировки79630000085 485 560.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'026.40.33Жазу бейнекамералары және бейнежазатын немесе өзге де бейнекөрсететін аппаратура Видеокамеры записывающие и аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая прочая79610011 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'026.40.33Жазу бейнекамералары және бейнежазатын немесе өзге де бейнекөрсететін аппаратура Видеокамеры записывающие и аппаратура видеозаписывающая или видеовоспроизводящая прочая7961015 000 200.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.23.23Өзге де кеңсе жабдықтары Оборудование офисное прочее839330022 200 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'029.10.22Цилиндрінің көлемі 1500 куб. см жоғары, іштен жанатын карбюраторлық қозғалтқышы бар жаңа жеңіл автомобильдер Автомобили легковые новые с карбюраторным двигателем внутреннего сгорания, с объемом цилиндра свыше 1500 куб см796224 688 200.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'029.10.22Цилиндрінің көлемі 1500 куб. см жоғары, іштен жанатын карбюраторлық қозғалтқышы бар жаңа жеңіл автомобильдер Автомобили легковые новые с карбюраторным двигателем внутреннего сгорания, с объемом цилиндра свыше 1500 куб см79633328 950 600.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'029.31.21Оталдыру білтесі; магнето; генератор-магнето; магнит маховиктер; таратқыш; оталдыру орауышыСвечи зажигания; магнето; генератор-магнето; магнитные маховики; распределители; катушки зажигания83930012 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'031.00.13Басқа топтамаларға енгізілмеген отыруға арналған жиһазМебель для сидения, не включенная в другие группировки79618018 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'062.01.21Компьютерлік ойындарға арналған бағдарламалық қамтамасыз етулердің түпнұсқаларыОригиналы программного обеспечения для компьютерных игр796121 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'010.62.13Глюкоза және глюкозадан дайындалған шәрбат; фруктоза және фруктозадан дайындалған шәрбәт; инвертті қант; басқа топтамаларға енгізілмеген, қант және қант шәрбәті Глюкоза и сироп из глюкозы; фруктоза и сироп из фруктозы; сахар инвертный; сахар и сиропы сахарные, не включенные в другие группировки16651241.6666666666647 686 250.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'010.84.12Тұздықтар; аралас дәмқосарлар және татымды заттар; қыша ұнтағы және ұны; дайын қыша Соусы; приправы и пряности смешанные; мука и порошок горчичные; горчица готовая 1665325290.3266 264 515.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'011.06.10СолодСолод166371123.0769230769424 123 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'012.00.19Өнеркәсіптік дайындалған темекі және оның алмастырғыштары; гомогенделген немесе қалпына келтірілген темекі; темекі сірінділері мен эссенцияларыТабак промышленно изготовленный и его заменители; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные166114 922 672.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'012.00.19Өнеркәсіптік дайындалған темекі және оның алмастырғыштары; гомогенделген немесе қалпына келтірілген темекі; темекі сірінділері мен эссенцияларыТабак промышленно изготовленный и его заменители; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные16614 832 198 560.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.12.41Жабылмаған крафт-қағаз; қапты крафт-қағаз, бекітілген және бүрмеленгенКрафт-бумага немелованная; крафт-бумага мешочная, крепированная или гофрированная0061136 949 840.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.12.44Пішім бойынша кесілмеген немесе буклет не түтік пішініндегі темекі қағазы Бумага папиросная, не разрезанная по формату или в форме буклетов или труб006144 047 910.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.12.44Пішім бойынша кесілмеген немесе буклет не түтік пішініндегі темекі қағазы Бумага папиросная, не разрезанная по формату или в форме буклетов или труб0061214 357 150.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.12.44Пішім бойынша кесілмеген немесе буклет не түтік пішініндегі темекі қағазы Бумага папиросная, не разрезанная по формату или в форме буклетов или труб0061661 454 810.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.21.13Қағаздан немесе бүрмеленген қатырма қағаздан жасалған қораптар, жәшіктер және сөмкелер Коробки, ящики и сумки из бумаги или картона гофрированных796184 585 820.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.29.11Қағаз немесе қатырма қағаз заттаңбалар мен жапсырмаларЭтикетки и ярлыки бумажные или картонные7961138 916 544.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.29.11Қағаз немесе қатырма қағаз заттаңбалар мен жапсырмаларЭтикетки и ярлыки бумажные или картонные163124 087 310.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.29.11Қағаз немесе қатырма қағаз заттаңбалар мен жапсырмаларЭтикетки и ярлыки бумажные или картонные16314 104 780.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.29.11Қағаз немесе қатырма қағаз заттаңбалар мен жапсырмаларЭтикетки и ярлыки бумажные или картонные00611 004 830 020.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'017.29.19Темекі қағазы; бобиналар, катушкалар, гильзалар және ұқсас бұйымдар; басқа топтамаларға енгізілмеген қағаз және қатырма қағаз сүзгілер, өзге де қағаз және қатырма қағаздан жасалған бұйымдар Бумага папиросная; бобины, катушки, гильзы и изделия аналогичные; фильтры бумажные и картонные, изделия из бумаги и картона прочие, не включенные в другие категории79815 279 328 040.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'020.14.23Гликоль (екі атомды спирт: диолдар), көп атомды спирттер, циклдік спирттер және олардың туындыларыГликоли (спирты двухатомные: диолы), спирты многоатомные, спирты циклические и их производные166116 210 570.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'020.41.10ГлицеринГлицерин166111 180 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'020.60.21Жгут пен кардотүтілмеген және тарақпен түтілмеген штапельді жасанды талшықтарЖгут и волокна искусственные штапельные некардочесаные и негребнечесаные1631642 269 160.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'022.21.30Өзге материалдармен арматураланбаған немесе құрамдастырылмаған пластмассадан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр мен кесінділерПлиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные или некомбинированные с материалами прочими0061314 980 160.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'022.21.30Өзге материалдармен арматураланбаған немесе құрамдастырылмаған пластмассадан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр мен кесінділерПлиты, листы, пленка, фольга и полосы из пластмасс, неармированные или некомбинированные с материалами прочими00617 542 080.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'022.22.19Пластмассадан жасалған өзге де буып-түйетін бұйымдарИзделия упаковочные прочие из пластмасс008118 127 312.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'024.42.25Қалыңдығы (негізін санамағанда) 0,2 мм артық емес алюминий жұқалтыр Фольга алюминиевая толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм0061406 419 660.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'028.93.33Темекіні өңдеуге арналған жабдықтардың бөліктері Части оборудования для обработки табака61614 242 214.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'001.15.10SG жапырақты табакЛистовой табак SG16613 551 408 560.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'001.15.10SM табак жилкасыТабачная жилка SM1661155 761 620.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'012.00.19Өнеркәсіптік дайындалған темекі және оның алмастырғыштары; гомогенделген немесе қалпына келтірілген темекі; темекі сірінділері мен эссенцияларыТабак промышленно изготовленный и его заменители; табак гомогенизированный или восстановленный; экстракты и эссенции табачные1661273 642 180.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'029.32.30Автомобиль бөліктері мен керек-жарақтарыЧасти и принадлежности автомобильные47012 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'143.34.10Сырлау жұмыстарыРаботы малярные738 500.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'143.33.29Еден жабындыларын төсеу, қабырғаларды қаптау және желімдеу бойынша өзге де жұмыстар Работы по настилу покрытий напольных, обшивке и оклейке стен прочие633 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'141.00.30Тұрғын үй ғимараттарын (үйлерді) салу бойынша (жаңа құрылыс, жөндеу, қайта салу және қалпына келтіру) құрылыс жұмыстарыРаботы строительные по возведению жилых зданий (домов) (новое строительство, ремонт, реконструкция, работы по восстановлению)94 356 375.93190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей 411 450.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов1 266 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов18 214 994.85190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей 198 340.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей 685 750.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов1 120 410.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов110 775.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов2 354 760.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов3 165 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки2 088 832.50190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.14Пештерді және пештердің шілтерлерін жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию печей и горелок печных 1 657 194.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей 2 514 276.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей 1 003 305.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.11.12Металл цистерналарды, бактарды, резервуарларды және сыйымдылықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию цистерн, баков, резервуаров и емкостей металлических158 250.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов14 645 234.19190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов1 487 550.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.12Гидравликалық күшті жабдықты, сорғыларды, сығымдағыштарды, крандар мен өзге де клапандарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования гидравлического силового, насосов, компрессоров, кранов и клапанов прочих295 400.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.11.13Бу генераторларын (орталықтан су жылыту қазандықтарынан басқа) жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию парогенераторов (кроме котлов водяных центрального отопления) 4 366 516.85190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'284.25.19Өртке қарсы күзеттің өзге де қызметтері Прочие услуги пожарной охраны5 953 365.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.19Өзге де электр жабдықтарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования прочего6 926 454.80190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'228.25.99Тұрмыстық емес өнеркәсіптік тоңазытқыш және желдеткіш жабдықтарын өндіру саласындағы қызметтерУслуги в области производства оборудования холодильного и вентиляционного промышленного небытового назначения797 580.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'284.25.19Өртке қарсы күзеттің өзге де қызметтері Прочие услуги пожарной охраны3 227 950.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.12Гидравликалық күшті жабдықты, сорғыларды, сығымдағыштарды, крандар мен өзге де клапандарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования гидравлического силового, насосов, компрессоров, кранов и клапанов прочих79 125.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов2 750 535.71190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.18Тұрмыстық емес өнеркәсіптік желдеткіш және тоңазытқыш жабдықтарын техникалық қызмет көрсету мен жөндеу бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования холодильного и вентиляционного промышленного небытового назначения2 867 004.70190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'284.25.19Өртке қарсы күзеттің өзге де қызметтері Прочие услуги пожарной охраны471 149.29190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов527 500.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов369 250.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов369 250.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.12Гидравликалық күшті жабдықты, сорғыларды, сығымдағыштарды, крандар мен өзге де клапандарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования гидравлического силового, насосов, компрессоров, кранов и клапанов прочих569 700.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов184 625.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.12Гидравликалық күшті жабдықты, сорғыларды, сығымдағыштарды, крандар мен өзге де клапандарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования гидравлического силового, насосов, компрессоров, кранов и клапанов прочих1 827 148.17190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.17Қол электр құралдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию инструментов ручных электрических369 250.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.14.11Электр қозғалтқыштарын, генераторларды, трансформаторлар мен электртаратқыш және реттегіштер аппаратураларды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию электродвигателей, генераторов, трансформаторов и аппаратуры электрораспределительной и регулирующей 547 228.50190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки316 500.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов844 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'238.11.61Қайтадан пайдалану үшін қауіпсіз, жарамсыз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных, пригодных для повторного использования3 209 310.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'237.00.12Қазылған шұңқырлар мен тұндырғыларды өңдеу бойынша қызметтерУслуги по обработке выгребных ям и отстойников2 095 230.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'284.25.19Өртке қарсы күзеттің өзге де қызметтері Прочие услуги пожарной охраны11 580 876.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.29.12Қарды жинау және жою бойынша қызметтерУслуги по уборке и удалению снега1 055 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.29.19Өзге де ғимаратты жинау бойынша қызметтер Услуги по уборке зданий прочие10 060 180.38190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов49 661 060.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов2 661 600.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.10.10Объектілерге кешенді қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по комплексному обслуживанию объектов300 000.00190000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'238.11.61Қайтадан пайдалану үшін қауіпсіз, жарамсыз қалдықтарды шығару бойынша қызметтерУслуги по вывозу отходов неопасных, пригодных для повторного использования2 163 194.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки8 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.12.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де жалпы мақсаттағы жабдықтарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер Услуги по ремонту и техническому обслуживанию оборудования общего назначения прочего, не включенного в другие группировки12 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.13.11Өлшеуге, тестілеу мен навигацияға арналған аспаптар мен құралдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации1 400 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.13.11Өлшеуге, тестілеу мен навигацияға арналған аспаптар мен құралдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации356 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'233.13.11Өлшеуге, тестілеу мен навигацияға арналған аспаптар мен құралдарды жөндеу және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтерУслуги по ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, тестирования и навигации3 648 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'238.11.69Өзге де қауіпсіз қалдықтарды шығару бойынша қызметтер Услуги по вывозу отходов неопасных прочих3 750 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'238.22.29Өзге де қауіпті қалдықтарды жою бойынша қызметтерУслуги по удалению отходов опасных прочих1 100 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'245.20.11Автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер, электр жүйесін, шиналарды және шанақтарды жөндеу бойынша қызметтерден басқа Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и средств автотранспортных легковых, кроме услуг по ремонту системы электрической, шин и кузовов140 535 020.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'245.20.11Автомобильдер мен жеңіл автокөлік құралдарына техникалық қызмет көрсету және жөндеу бойынша қызметтер, электр жүйесін, шиналарды және шанақтарды жөндеу бойынша қызметтерден басқа Услуги по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей и средств автотранспортных легковых, кроме услуг по ремонту системы электрической, шин и кузовов15 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'245.20.30Машиналарды жуу, жылтырату бойынша қызметтер және ұқсас қызметтерУслуги по мойке машин, полировке и услуги аналогичные 4 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'249.20.19Темір жол көлігінің өзге де жүктерді тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги железнодорожного транспорта по перевозкам грузов прочих75 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'249.32.11Такси қызметтеріУслуги такси5 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'249.39.31Қалалық және қалааралық автобустарды жүргізушісімен жалға беру бойынша қызметтер Услуги по аренде городских и междугородных автобусов с водителем138 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'249.41.14Автомобиль көлігінің контейнерлерде жүк тасымалдау бойынша қызметтеріУслуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов в контейнерах1 200 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'251.21.13Әуе көлігінің кесте бойынша өзге де жүктерді тасымалдау жөніндегі қызметтері Услуги воздушного транспорта по расписанию по перевозкам грузов прочих266 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'252.10.19Сақтау және қоймаға қою бойынша өзге де қызметтер Услуги по хранению и складированию прочие358 940 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'252.23.19Әуе көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерУслуги вспомогательные для воздушного транспорта прочие2 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'253.20.11Бір немесе бірнеше көлік түрімен курьерлік жеткізу бойынша қызметтерУслуги курьерские по доставке одним или несколькими видами транспорта59 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'255.10.10Күн сайын жинау және төсек-орынды ауыстырумен келушілерге тұру үшін үй-жайлар ұсыну бойынша қызметтер (шипажайларда белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын пайдалану үшін сатып алынатын үй-жайлардан басқа)Услуги по предоставлению помещений для проживания посетителей с ежедневной уборкой и сменой постельного белья (кроме помещений приобретаемых на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени)197 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'255.20.12Шипажайда жыл сайын белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын үй-жайды пайдалану құқығы негізінде келушілерге тұру үшін жиһазы бар үй-жайлар ұсыну бойынша қызметтер Услуги по предоставлению помещений для проживания на курортах на основе приобретенного права на их использование ежегодно в течение фиксированного периода времени1 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'256.10.19Тамақтандырумен қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтер Услуги по обеспечению питанием прочие150 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'261.20.11Ұялы байланыс қызметтері – рұқсат және пайдалану Услуги мобильной связи - доступ и пользование180 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'261.20.20Телекоммуникациялық сымсыз желілерді ұсыну бойынша байланыс қызметтері Услуги связи по предоставлению телекоммуникаций беспроводных230 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'261.20.42Сымсыз желілер бойынша кең жолақты Интернетке қатынау жөніндегі қызметтерУслуги по доступу к Интернету широкополосному по сетям беспроводным 150 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'261.20.49Интернет арқылы сымсыз телекоммуникациялық өзге де қызметтерУслуги телекоммуникационные беспроводные через Интернет прочие8 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'261.20.49Интернет арқылы сымсыз телекоммуникациялық өзге де қызметтерУслуги телекоммуникационные беспроводные через Интернет прочие2 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'261.20.49Интернет арқылы сымсыз телекоммуникациялық өзге де қызметтерУслуги телекоммуникационные беспроводные через Интернет прочие120 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'262.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтер Услуги по технической поддержке информационных технологий580 750 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'262.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтер Услуги по технической поддержке информационных технологий2 587 500.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'262.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтер Услуги по технической поддержке информационных технологий11 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'262.02.30Ақпараттық технологияларды техникалық қолдау бойынша қызметтер Услуги по технической поддержке информационных технологий36 800 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'278.20.19Уақытша жұмысқа орналастыру бойынша агенттіктердің өзге де қызметкермен қамтамасыз ету бойынша қызметтері Услуги агентств по временному трудоустройству по обеспечению персоналом прочим3 450 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'265.11.10Өмірді сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по страхованию жизни28 750 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'265.12.12Науқастанудан сақтандыру бойынша қызметтер Услуги по страхованию от болезней77 050 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'265.11.10Өмірді сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по страхованию жизни14 950 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'265.12.29Автокөлікті сақтандырумен байланысты өзге де қызметтер Услуги прочие, связанные со страхованием автотранспорта49 450 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'265.11.10Өмірді сақтандыру бойынша қызметтерУслуги по страхованию жизни45 425 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'268.20.11Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтер Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого жилого147 200 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'268.20.12Меншікті жылжымайтын мүлікті немесе жалға алынған тұрғын емес үйді жалға беру және пайдалану бойынша қызметтер Услуги по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого нежилого170 200 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'268.31.11Сыйақыға немесе шарттық негізде ұсынылатын, тұрғын үй ғимараттарын және олар алып жатқан жер телімдерін сату бойынша қызметтер, белгіленген уақыт кезеңі ішінде жыл сайын пайдалану үшін шипажайларда сатып алынған меншіктен басқаУслуги по продаже зданий жилых и занимаемых ими земельных участков, предоставляемые за вознаграждение или на договорной основе, кроме собственности приобретаемой на курортах для ежегодного использования в течение фиксированного периода времени1 610 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'285.60.10Қосалқы білім беру қызметтері Услуги образовательные вспомогательные 2 875 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'269.10.13Заң кеңес беруі қызметтері және еңбек құқығына байланысты өкілдік қызметтерУслуги юридические консультационные и услуги представительские в связи с трудовым правом5 175 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'269.10.19Өзге де заң қызметтері Услуги юридические прочие1 725 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'269.20.10Қаржы тексерісін (аудит) жүргізу бойынша қызметтер Услуги по проведению ревизий финансовых (аудита)805 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'269.20.31Корпоративтік салық салу саласындағы кеңес беру қызметтеріУслуги консультационные в области корпоративного налогообложения 602 600 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'271.20.19Техникалық талдау және сынақтары бойынша өзге де қызметтер Услуги по испытаниям и анализу техническим прочие1 725 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.30.11Жазбаша аударма бойынша қызметтерУслуги по письменному переводу6 325 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.12Коммерциялық брокерлік қызметтер және мүлік пен сақтандыру объектілеріне жатпайтын және жылжымайтын бағалау бойынша қызметтер Услуги коммерческие брокерские и услуги по оценке, не относящиеся к недвижимости и объектам страхования575 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.12Коммерциялық брокерлік қызметтер және мүлік пен сақтандыру объектілеріне жатпайтын және жылжымайтын бағалау бойынша қызметтер Услуги коммерческие брокерские и услуги по оценке, не относящиеся к недвижимости и объектам страхования138 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки345 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки32 200 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'274.90.20Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де кәсіби, техникалық және коммерциялық қызметтер Услуги профессиональные, технические и коммерческие прочие, не включенные в другие группировки575 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'278.10.11Орындаушы қызметкерді іздеу бойынша қызметтерУслуги по поиску исполнительского персонала655 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'278.10.11Орындаушы қызметкерді іздеу бойынша қызметтерУслуги по поиску исполнительского персонала238 050 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'279.11.11Ұшақтарда орындарды брондау бойынша қызметтерУслуги по бронированию мест в самолетах477 250 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'280.10.12Күзетшілердің қызметтеріУслуги охранников6 670 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'280.10.19Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеспечению безопасности прочие51 175 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'280.10.19Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша өзге де қызметтерУслуги по обеспечению безопасности прочие5 750 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'252.23.19Әуе көлігіне арналған өзге де қосалқы қызметтерУслуги вспомогательные для воздушного транспорта прочие59 800 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'281.21.10Ғимаратты жалпы жинау бойынша қызметтерУслуги по общей уборке зданий62 100 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'282.99.19Басқа топтамаларға енгізілмеген өзге де коммерциялық қосалқы қызметтер Услуги вспомогательные коммерческие прочие, не включенные в другие группировки11 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'285.59.11Тілдерді үйрену бойынша мектептердің қызметтеріУслуги школ по изучению языков2 300 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'285.59.19Басқа топтамаларға енгізілмеген білім беру қызметтері Услуги образовательные, не включенные в другие группировки34 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'285.60.10Қосалқы білім беру қызметтері Услуги образовательные вспомогательные 62 100 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'286.21.10Жалпы дәрігерлік тәжірибе саласындағы қызметтер Услуги в области врачебной практики общей11 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'286.90.19Басқа топтамаларға енгізілмеген адам денсаулығын қорғау бойынша өзге де қызметтер Услуги по охране здоровья человека прочие, не включенные в другие группировки6 900 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'288.99.12Тұратын орынмен қамтамасыз етусіз қайырымдылық қызметтерУслуги благотворительные без обеспечения проживания75 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'290.02.12Көріністік іс-шараларды ұйымдастыру және өткізілуіне жәрдемдесу саласындағы қызметтер Услуги в области организации и содействию проведения зрелищных мероприятий57 500 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'293.11.10Спорт ғимараттарын пайдалану бойынша қызметтер Услуги по эксплуатации спортивных сооружений2 875 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'293.13.10Фитнесс клубтардың қызметтері Услуги фитнесс клубов20 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'293.19.19Спорт және спорттық-сауықтыру іс-шаралар саласындағы өзге де қызметтер Услуги в области спорта и спортивно-оздоровительных мероприятий прочие2 300 000.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'294.12.10Кәсіби ұйымдардың қызметтері Услуги профессиональных организаций517 500.00750000000в течение годапо контракту2020
070440001301'Джей Ти Ай Қазақстан' ЖШСТОО 'Джей Ти Ай Казахстан'294.12.10Кәсіби ұйымдардың қызметтері Услуги профессиональных организаций5 000 000.00750000000в течение годапо контракту2020

     

Жүйеге кіру